Detail publikace

Studená chemická laminace nízkoteplotně vypalované keramiky

JURÁSEK, M. ŠTEKOVIČ, M.

Originální název

Studená chemická laminace nízkoteplotně vypalované keramiky

Český název

Studená chemická laminace nízkoteplotně vypalované keramiky

Typ

konferenční sborník (ne článek)

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V této práci je rozebrána problematika výroby struktur pomocí nízkoteplotně vypalované keramiky s širším zaměřením na oblast laminace. Jsou zde zmíněny termokompresní metody, které jsou v dnešní době nejvíce rozšířenými a rovněž nové laminační techniky využívající pro spojení jednotlivých keramických pásků chemikálie. Popisuje nové technologie laminace a jejich výhody, jako jsou absence zvýšené teploty a vysokých tlaků. Zároveň zde vyvstávají nové problémy v podobě rovnoměrného nanášení či extrémní citlivosti chemikálie na znečištění prachem. Práce popisuje vytváření struktur chemickou laminací. Konkrétně výrobu vícevrstvých struktur metodou Cold Chemical Lamination a uvádí možné příklady depozice rozpouštědel potřebných pro naleptávání povrchu pásku LTCC během této laminace.

Český abstrakt

V této práci je rozebrána problematika výroby struktur pomocí nízkoteplotně vypalované keramiky s širším zaměřením na oblast laminace. Jsou zde zmíněny termokompresní metody, které jsou v dnešní době nejvíce rozšířenými a rovněž nové laminační techniky využívající pro spojení jednotlivých keramických pásků chemikálie. Popisuje nové technologie laminace a jejich výhody, jako jsou absence zvýšené teploty a vysokých tlaků. Zároveň zde vyvstávají nové problémy v podobě rovnoměrného nanášení či extrémní citlivosti chemikálie na znečištění prachem. Práce popisuje vytváření struktur chemickou laminací. Konkrétně výrobu vícevrstvých struktur metodou Cold Chemical Lamination a uvádí možné příklady depozice rozpouštědel potřebných pro naleptávání povrchu pásku LTCC během této laminace.

Klíčová slova

Nízkoteplotně vypalovaná keramika, studená chemická laminace, deformace, nízký tlak

Vydáno

24.04.2014

ISBN

978-80-214-4922-0

Strany od

108

Strany do

110

Strany počet

3

BibTex


@proceedings{BUT109206,
  author="Matěj {Jurásek} and Michal {Štekovič}",
  title="Studená chemická laminace nízkoteplotně vypalované keramiky",
  annote="V této práci je rozebrána problematika výroby struktur pomocí nízkoteplotně vypalované
keramiky s širším zaměřením na oblast laminace. Jsou zde zmíněny termokompresní metody,
které jsou v dnešní době nejvíce rozšířenými a rovněž nové laminační techniky využívající
pro spojení jednotlivých keramických pásků chemikálie. Popisuje nové technologie laminace
a jejich výhody, jako jsou absence zvýšené teploty a vysokých tlaků. Zároveň zde vyvstávají
nové problémy v podobě rovnoměrného nanášení či extrémní citlivosti chemikálie
na znečištění prachem. Práce popisuje vytváření struktur chemickou laminací. Konkrétně
výrobu vícevrstvých struktur metodou Cold Chemical Lamination a uvádí možné příklady
depozice rozpouštědel potřebných pro naleptávání povrchu pásku LTCC během této laminace.",
  chapter="109206",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="april",
  pages="108--110",
  type="conference proceedings"
}