Detail publikace

Vliv zemních výměníků tepla na kvalitu přiváděného vzduchu a zkušenosti uživatelů s jejich provozem

JAROŠ, M. KOLBÁBEK, A. MUSIL, Z.

Originální název

Vliv zemních výměníků tepla na kvalitu přiváděného vzduchu a zkušenosti uživatelů s jejich provozem

Český název

Vliv zemních výměníků tepla na kvalitu přiváděného vzduchu a zkušenosti uživatelů s jejich provozem

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek uvádí výsledky první etapy výzkumu mikrobiologického znečištění zemních výměníků tepla (ZVT), která byla realizována na podzim 2012 na 14 ZVT provozovaných v jihomoravském regionu. Mikrobiologické vzorky odebrané metodou stěru z vnitřního povrchu výstupního potrubí ze ZVT byly kultivovány a zjištěný počet vytvořených kolonií plísní, vztažený na 1 cm2 stěru, byl posouzen z hlediska vlivu materiálu a délky provozu výměníku. Souběžně byly zjišťovány zkušenosti uživatelů s provozem ZVT; jejich souhrn je příspěvku rovněž uveden.

Český abstrakt

Článek uvádí výsledky první etapy výzkumu mikrobiologického znečištění zemních výměníků tepla (ZVT), která byla realizována na podzim 2012 na 14 ZVT provozovaných v jihomoravském regionu. Mikrobiologické vzorky odebrané metodou stěru z vnitřního povrchu výstupního potrubí ze ZVT byly kultivovány a zjištěný počet vytvořených kolonií plísní, vztažený na 1 cm2 stěru, byl posouzen z hlediska vlivu materiálu a délky provozu výměníku. Souběžně byly zjišťovány zkušenosti uživatelů s provozem ZVT; jejich souhrn je příspěvku rovněž uveden.

Klíčová slova

zemní výměník tepla, větrání, hygiena, plísně

Rok RIV

2014

Vydáno

21.05.2014

Nakladatel

Společnost pro techniku prostředí

Místo

Praha

ISBN

978-80-02-02520-7

Kniha

21. konference klimatizace a větrání 2014

Strany od

77

Strany do

82

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT109071,
 author="Michal {Jaroš} and Antonín {Kolbábek} and Zdeněk {Musil}",
 title="Vliv zemních výměníků tepla na kvalitu přiváděného vzduchu a zkušenosti uživatelů s jejich provozem",
 annote="Článek uvádí výsledky první etapy výzkumu mikrobiologického znečištění zemních výměníků tepla (ZVT), která byla realizována na podzim 2012 na 14 ZVT provozovaných v jihomoravském regionu. Mikrobiologické vzorky odebrané metodou stěru z vnitřního povrchu výstupního potrubí ze ZVT byly kultivovány a zjištěný počet vytvořených kolonií plísní, vztažený na 1 cm2 stěru, byl posouzen z hlediska vlivu materiálu a délky provozu výměníku. Souběžně byly zjišťovány zkušenosti uživatelů s provozem ZVT; jejich souhrn je příspěvku rovněž uveden.",
 address="Společnost pro techniku prostředí",
 booktitle="21. konference klimatizace a větrání 2014",
 chapter="109071",
 howpublished="print",
 institution="Společnost pro techniku prostředí",
 year="2014",
 month="may",
 pages="77--82",
 publisher="Společnost pro techniku prostředí",
 type="conference paper"
}