Detail produktu

Kalibrační box pro vytvoření homogenního tepelného prostředí

FIŠER, J. FOJTLÍN, M. TUHOVČÁK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Kalibrační box je pasivní konstrukce, která v součinnosti s klimatickou komorou splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 14505-2 (Ergonomie tepelného prostředí – Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Stanovení ekvivalentní teploty) pro stanovení součinitelů přenosu tepla. Stanovení se má provádět měřením v boxu za následujících podmínek: ta= tr=24 C +- 0,2 C, rovnost teploty prostředí a radiační teploty okolních ploch va=0,05 m/s, rychlost proudění vzduchu v boxe deltat0,1-1,1m < 0,4 C, rozdíl teplot ve výšce 0,1 až 1,1 m nad podlahou boxu. Kalibrační box se vkládá do středu klimatické komory za účelem homogenizace teplot (vzduchu a stěn) a rychlosti proudění vzduchu. Toto prostředí je vhodné pro kalibraci sond a čidel, měření tepelně izolačních vlastností oděvů a pro výzkumu tepelného komfortu.

Klíčová slova

Kalibrační box, Stanovení součinitelů přenosu tepla, Tepelný komfort, Homogenní tepelné prostředí

Datum vzniku

20.05.2014

Umístění

VUT v Brně, areál FSI, budova D5, klimakomora

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty