Detail publikace

Optimalizace odhadu efektivní konektivity mozkové aktivity na základě anatomické konektivity získané MR zobrazením tenzorů difuze

LABOUNEK, R. JAN, J.

Originální název

Optimalizace odhadu efektivní konektivity mozkové aktivity na základě anatomické konektivity získané MR zobrazením tenzorů difuze

Český název

Optimalizace odhadu efektivní konektivity mozkové aktivity na základě anatomické konektivity získané MR zobrazením tenzorů difuze

Anglický název

Optimisation of effective connectivity in brain activity based on anatomical connectivity obtained by diffusion tensor MR imaging

Typ

studie

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pojednání o disertační práci se zabývá fúzí dvou rozdílných datasetů naměřených pomocí MR tomografu, kde jeden druh dat nese informaci o traktech bílé hmoty napříč mozkem, tzv. anatomická konektivita, a druhý informaci o časovém vývoji mozkové aktivity. Úvodní část práce shrnuje dosavadní vývoj metod používaných k rekonstrukci bílé hmoty, k odhadu efektivní konektivity mozku z funkčních MRI dat pomocí dynamického kauzálního modelování, k fúzi těchto dvou přístupů a k simulaci syntetických dMRI-fMRI dat, a stávající stav naměřených reálných dat. Následuje vytyčení cílů disertační práce a shrnutí dosavadních výsledků, které potvrzují, že anatomická konektivita dokáže zlepšit odhad efektivní konektivity.

Český abstrakt

Pojednání o disertační práci se zabývá fúzí dvou rozdílných datasetů naměřených pomocí MR tomografu, kde jeden druh dat nese informaci o traktech bílé hmoty napříč mozkem, tzv. anatomická konektivita, a druhý informaci o časovém vývoji mozkové aktivity. Úvodní část práce shrnuje dosavadní vývoj metod používaných k rekonstrukci bílé hmoty, k odhadu efektivní konektivity mozku z funkčních MRI dat pomocí dynamického kauzálního modelování, k fúzi těchto dvou přístupů a k simulaci syntetických dMRI-fMRI dat, a stávající stav naměřených reálných dat. Následuje vytyčení cílů disertační práce a shrnutí dosavadních výsledků, které potvrzují, že anatomická konektivita dokáže zlepšit odhad efektivní konektivity.

Anglický abstrakt

Treatise on the dissertation deals with the fusion of two different datasets measured with MR tomograph, where where one kind of data contains information about white matter tracts thoughaout the brain called anatomical connectivity and the second one containing temporal changes of the brain activity. The first part of the treatise summarizes the current development of the methods used to white matter tract reconstruction, to estimate the effective connectivity of brain from functional MRI data via dynamic causal modeling, to the synthesis of these two approaches and to simulation of synthetic dMRI-fMRI data, and the current state of the measured real data. The identification of the objectives of the dissertation follows with the result summary which confirms that the anatomical connectivity can improve the estimation of effective connectivity.

Klíčová slova

anatomická a efektivní konektivita, difuzní MRI, DW-MRI, fMRI, tensorové zobrazování, dynamické kauzální modelování

Vydáno

12.05.2014

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

21

Strany počet

21

URL

BibTex


@misc{BUT108038,
 author="René {Labounek} and Jiří {Jan}",
 title="Optimalizace odhadu efektivní konektivity mozkové aktivity na základě anatomické konektivity získané MR zobrazením tenzorů difuze",
 annote="Pojednání o disertační práci se zabývá fúzí dvou rozdílných datasetů naměřených pomocí MR tomografu, kde jeden druh dat nese informaci o traktech bílé hmoty napříč mozkem, tzv. anatomická konektivita, a druhý informaci o časovém vývoji mozkové aktivity. Úvodní část práce shrnuje dosavadní vývoj metod používaných k rekonstrukci bílé hmoty, k odhadu efektivní konektivity mozku z funkčních MRI dat pomocí dynamického kauzálního modelování, k fúzi těchto dvou přístupů a k simulaci syntetických dMRI-fMRI dat, a stávající stav naměřených reálných dat. Následuje vytyčení cílů disertační práce a shrnutí dosavadních výsledků, které potvrzují, že anatomická konektivita dokáže zlepšit odhad efektivní konektivity.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="108038",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2014",
 month="may",
 pages="1--21",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="study"
}