Detail produktu

Augmentační prvek pro revizní implantát kolenního kloubu

LANG, R. KOUTNÝ, D.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Účelem augmentačního prvku je vyplnění kostního defektu po léčbě osteosarkomu. Augmentace je navržena pro spojení s tibiální komponentou revizního implantátu kolenního kloubu. Součástí navrženého prvku je trabekulární struktura, která má 80% otevřenou pórovitost. Maximální velikost póru v navržené struktuře je 1mm. Tato struktura umožní fixaci implantátu pomocí kostního vrůstání. Toto je výhodné zejména pro navýšení celkové fixace revizního implantátu a možnosti regenerace kostní tkáně.

Klíčová slova

revizní implantát kolenního kloubu, augmentace, selective laser melting

Datum vzniku

20.05.2014

Umístění

Beznoska, s.r.o. Dělnická 2727 Kladno 2 - Kročehlavy 272 01

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty