Detail patentu

Způsob povrchového ošetření kameniva pro zvýšení odolnosti žárobetonů vůči působení uhlíku vyloučeného ve střepu

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. ZMRZLÝ, M. ŠOUKAL, F. HAVLICA, J.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Vynález se týká způsobu povrchového ošetření kameniva pro žárobetony vápenným mlékem připraveným s použitím vápna, dolomitického vápna nebo polopáleného dolomitického vápna. Žárobeton má má v závislosti na chemické povaze a síle vytvořené vrstvy zvýšenou odolnost vůči působení ve střepu vyloučenému uhlíku a eutektických tavenin železa.

Klíčová slova

žárobeton; kamenivo; odolnost uhlíku; povrchová modifikace

Číslo patentu

304434

Datum zápisu

19.03.2014

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

Dokumenty