Detail publikace

Methods for Infrared Thermography with Detection of Specific Facial Areas

KOLÁŘOVÁ, D. WALEK, P.

Originální název

Methods for Infrared Thermography with Detection of Specific Facial Areas

Český název

Methods for Infrared Thermography with Detection of Specific Facial Areas

Anglický název

Methods for Infrared Thermography with Detection of Specific Facial Areas

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Automatická detekce obličeje a jeho výrazných rysů v termografických obrazech za účelem detekce změn teploty, které provázejí patologické stavy, je prezentována v tomto příspěvku. Obličejová teplota se může v průběhu času měnit v závislosti na různých onemocněních ale také v závislosti na užívání léků. Účelem je navrhnout a implementovat algoritmus pro automatické hodnocení časových změn teploty v sekvenci termosnímků lidského obličeje, které byly pořízeny v relativně krátkých časových úsecích.

Český abstrakt

Automatická detekce obličeje a jeho výrazných rysů v termografických obrazech za účelem detekce změn teploty, které provázejí patologické stavy, je prezentována v tomto příspěvku. Obličejová teplota se může v průběhu času měnit v závislosti na různých onemocněních ale také v závislosti na užívání léků. Účelem je navrhnout a implementovat algoritmus pro automatické hodnocení časových změn teploty v sekvenci termosnímků lidského obličeje, které byly pořízeny v relativně krátkých časových úsecích.

Anglický abstrakt

This paper deals with automatic detection of human face in thermal images with aim to evaluate temporal changes in order to uncover pathological processes. Facial temperature can vary due to the effect of some diseases or drugs usage. The aim is to design and implement a program for automatic evaluation of temperature changes in a human face in a sequence of thermal images that have been taken with short time delay.

Klíčová slova

Termografické obrazy, lícování obrazů, segmentace, k-means shlukování, obličejová teplota.

Rok RIV

2014

Vydáno

24.04.2014

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4922-0

Kniha

Student EEICT Proceedings of the 20th Conference - Volume 2

Strany od

133

Strany do

135

Strany počet

3

BibTex


@inproceedings{BUT107700,
 author="Dana {Kolářová} and Petr {Walek}",
 title="Methods for Infrared Thermography with Detection of Specific Facial Areas",
 annote="Automatická detekce obličeje a jeho výrazných rysů v termografických obrazech za účelem detekce změn teploty, které provázejí patologické stavy, je prezentována v tomto příspěvku. Obličejová teplota se může v průběhu času měnit v závislosti na různých onemocněních ale také v závislosti na užívání léků. Účelem je navrhnout a implementovat algoritmus pro automatické hodnocení časových změn teploty v sekvenci termosnímků lidského obličeje, které byly pořízeny v relativně krátkých časových úsecích.",
 booktitle="Student EEICT Proceedings of the 20th Conference - Volume 2",
 chapter="107700",
 howpublished="print",
 year="2014",
 month="april",
 pages="133--135",
 type="conference paper"
}