Detail patentu

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСУЩЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ, СПОСОБНАЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПОЛИХРОМАТИЧЕСКОМ ИЗЛУЧЕНИИ

CHMELÍK, R. SLABÝ, T. KOLMAN, P. DOSTÁL, Z. ANTOŠ, M.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Интерферометрическая система с использованием несущей пространственной частоты, способная к формированию изображения в полихроматическом излучении, содержащая распределенный во времени и пространстве некогерентный источник излучения, после которого расположен расщепитель излучения, расщепляющий приходящее излучение на первую и вторую ветви интерферометра, детектор, расположенный в плоскости вывода интерферометра.

Klíčová slova

Интерферометрическая система, несущая пространственная частота, изображения в полихроматическом излучении

Číslo patentu

EA 018804 B1

Datum zápisu

30.10.2013

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty