Detail publikace

Převrácené hodnoty výkonu EEG signálu ve sdružené EEG-fMRI analýze

SANETRNÍKOVÁ, D. LABOUNEK, R.

Originální název

Převrácené hodnoty výkonu EEG signálu ve sdružené EEG-fMRI analýze

Český název

Převrácené hodnoty výkonu EEG signálu ve sdružené EEG-fMRI analýze

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato práce shrnuje základní teorii měření a analýzy mozkové aktivity pomocí BOLD signálu v MR tomografu společně nebo bez EEG signálu. Zabývá se důsledky změny poměru koncentrací oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu a především paramagnetickou vlastností deoxyhemoglobinu, na který je MR tomograf citlivý a který je využíván jako přirozená kontrastní látka. Kromě užitečného signálu se během měření do výsledků dostávají i šumy, které je třeba odstranit, a proto jsou v práci uvedeny postupy předzpracování BOLD a EEG signálu. Práce se také zabývá návrhem podobnostního kritéria pro srovnání různých aktivačních map. Jelikož práce navazuje na již vytvořený program EEG Regressor Builder, je zde uveden postup zpracování EEG dat do podoby regresoru a návrh grafické úpravy softwarové knihovny tohoto programu tak, aby byl schopen pracovat s převrácenými hodnotami výkonu EEG signálu.

Český abstrakt

Tato práce shrnuje základní teorii měření a analýzy mozkové aktivity pomocí BOLD signálu v MR tomografu společně nebo bez EEG signálu. Zabývá se důsledky změny poměru koncentrací oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu a především paramagnetickou vlastností deoxyhemoglobinu, na který je MR tomograf citlivý a který je využíván jako přirozená kontrastní látka. Kromě užitečného signálu se během měření do výsledků dostávají i šumy, které je třeba odstranit, a proto jsou v práci uvedeny postupy předzpracování BOLD a EEG signálu. Práce se také zabývá návrhem podobnostního kritéria pro srovnání různých aktivačních map. Jelikož práce navazuje na již vytvořený program EEG Regressor Builder, je zde uveden postup zpracování EEG dat do podoby regresoru a návrh grafické úpravy softwarové knihovny tohoto programu tak, aby byl schopen pracovat s převrácenými hodnotami výkonu EEG signálu.

Klíčová slova

EEg signál, funkční magnetická rezonance, BOLD signál, hemodynamická odezva, deoxyhemoglobin, obecný lineární model, regresor

Rok RIV

2014

Vydáno

24.04.2014

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4922-0

Kniha

The proceedings of the 20th conference EEICT 2014

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

153

Strany do

155

Strany počet

3

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT107298,
 author="Dominika {Sanetrníková} and René {Labounek}",
 title="Převrácené hodnoty výkonu EEG signálu ve sdružené EEG-fMRI analýze",
 annote="Tato práce shrnuje základní teorii měření a analýzy mozkové aktivity pomocí BOLD signálu v MR tomografu společně nebo bez EEG signálu. Zabývá se důsledky změny poměru koncentrací oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu a především paramagnetickou vlastností deoxyhemoglobinu, na který je MR tomograf citlivý a který je využíván jako přirozená kontrastní látka. Kromě užitečného signálu se během měření do výsledků dostávají i šumy, které je třeba odstranit, a proto jsou v práci uvedeny postupy předzpracování BOLD a EEG signálu. Práce se také zabývá návrhem podobnostního kritéria pro srovnání různých aktivačních map. Jelikož práce navazuje na již vytvořený program EEG Regressor Builder, je zde uveden postup zpracování EEG dat do podoby regresoru a návrh grafické úpravy softwarové knihovny tohoto programu tak, aby byl schopen pracovat s převrácenými hodnotami výkonu EEG signálu.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="The proceedings of the 20th conference EEICT 2014",
 chapter="107298",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2014",
 month="april",
 pages="153--155",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}