Detail produktu

Program pro simulaci reologie nového MR tlumiče

MAZŮREK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program je určen pro simulaci reologických poměrů magnetoreologického tlumiče nové konstrukce. Na základě analyzovaných konstrukčních parametrů tlumiče a vlastností MR kapaliny Lord je vypočtena virtuální závislost tlumící síly na rychlosti pístnice tlumiče. K výpočtu jsou využity vztahy pro proudění nenewtonovské kapaliny štěrbinou, která je situována v magnetickém poli. Program umožňuje interaktivně sledovat vliv konstrukčních změn, proudu v cívce tlumiče a typu MR kapaliny na tvar této charakteristiky. Program je využíván při konstrukci pístových magnetoreologických systémů. Program je využíván zaměstnanci i studenty FSI pro řešení výzkumných i diplomních projektů. Nenahraditelný je zejména při identifikaci parametrů simulačních modelů automobilových závěsů kol.

Klíčová slova

Tlumič, viskozita, MR kapalina, simulace

Datum vzniku

31.12.2013

Umístění

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty