Detail produktu

Program pro simulaci funkce vzpěry D-Strut

MAZŮREK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program je určen pro simulaci funkce vzpěry D-Strut pro vibrizolační plošinu firmy Honeywell. Model vzpěry je realizován jako iterační se 2 stupni volnosti. Charakteristiku tlumiče odpružení lze zadávat jako nelineární, včetně simulace vůlí v uložení či smykového tření. Výstupem simulace jsou průběhy přenosové funkce mezi plošinou a budícím signálem.

Klíčová slova

Tlumič, viskozita, MR kapalina, simulace

Datum vzniku

31.12.2013

Umístění

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty