Detail produktu

Technologická linka pro průmyslovou údržbu prádla

MÁŠA, V. BOBÁK, P. KUBA, P.

Typ produktu

poloprovoz

Abstrakt

Technologická linka slouží jako výzkumný model energeticky náročného procesu. Je založena na unikátním propojení průmyslových praček, sušičů a žehličů s univerzální infrastrukturou. Výjimečný je způsob uspořádání prádelenské linky. Jednotlivé spotřebiče jsou koncentrovány kolem konstrukce nesoucí univerzální výzkumnou infrastrukturu. Ta zahrnuje rozvody médií (elektřina, zemní plyn, voda, pára, tlakový vzduch) a sofistikovaný systém pro sběr dat. Poloprovoz umožňuje monitoring procesních veličin, které nejsou v běžných provozech dostupné, ale jejichž správné nastavení ovlivňuje ekonomiku provozu. V tomto přístupu spočívá unikátnost poloprovozu. Nabízí možnost analýzy procesu jako celku a je přímou podporou pro návrh úsporných opatření. Popsaná infrastruktura je navíc vysoce univerzální a poskytuje možnost změnit typ nebo umístění spotřebičů.

Klíčová slova

energeticky náročné procesy, sběr dat, snižování spotřeb energií, průmyslová údržba prádla

Datum vzniku

01.02.2014

Umístění

areál FSI VUT v Brně, budova D5 NETME Centre, m.č. 107

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty