Detail publikace

Stavební podstata smuteční síně v Brně-Židenicích

CHYBÍK, J.

Originální název

Stavební podstata smuteční síně v Brně-Židenicích

Český název

Stavební podstata smuteční síně v Brně-Židenicích

Anglický název

The Building Essence of the Mourning Hall in Židenice

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek přináší komplexní analýzu stavebně technického stavu objektu smuteční síně v Brně-Židenicích architekta Ivana Rullera od jeho uvedení do provozu v roce 1983 přes situaci v době uzavření v roce 2007 až po současnost. Na základě terénního výzkumu a studia znaleckých posudků vzniklých v průběhu jednání o osudu realizace formuluje příčiny vedoucí k degradaci objektu, které sleduje jak z technického, tak ze společenského hlediska. Vzhledem k tomu, že nedošlo k statickému narušení budovy, nastiňuje její budoucnost spočívající v možnosti rekonstrukce a znovuuvedení do provozu.

Český abstrakt

Příspěvek přináší komplexní analýzu stavebně technického stavu objektu smuteční síně v Brně-Židenicích architekta Ivana Rullera od jeho uvedení do provozu v roce 1983 přes situaci v době uzavření v roce 2007 až po současnost. Na základě terénního výzkumu a studia znaleckých posudků vzniklých v průběhu jednání o osudu realizace formuluje příčiny vedoucí k degradaci objektu, které sleduje jak z technického, tak ze společenského hlediska. Vzhledem k tomu, že nedošlo k statickému narušení budovy, nastiňuje její budoucnost spočívající v možnosti rekonstrukce a znovuuvedení do provozu.

Anglický abstrakt

The text brings a complex analysis of a technical state of the mourning hall in Brno-Židenice designed by architect Ivan Ruller when it was put in operation in 1983, when it was closed in 2007 and in the present. Based on field research and careful study of expert opinions that emerged during a series of negotiation about the future of the building, the author formulates reasons for its degradation both from technical and social perspective. With respect to the fact that the statics of the building has not been defected, Chybík also outlines its future perspectives such as reconstruction and renewed operation.

Klíčová slova

architektura, smuteční síň, Židenice, Brno, hřbitov, defekt, degradace, břidlice, beton, asfalt, perlit, Alwitra, akce Z, Rada města Brna, Ivan Ruller

Rok RIV

2013

Vydáno

20.12.2013

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4838-4

Kniha

Smuteční síň v Brně-Židenicích

Edice

mimo edici

Číslo edice

1

Strany od

51

Strany do

97

Strany počet

46

BibTex


@inbook{BUT106055,
 author="Josef {Chybík}",
 title="Stavební podstata smuteční síně v Brně-Židenicích",
 annote="Příspěvek přináší komplexní analýzu stavebně technického stavu objektu smuteční síně v Brně-Židenicích architekta Ivana Rullera od jeho uvedení do provozu v roce 1983 přes situaci v době uzavření v roce 2007 až po současnost. Na základě terénního výzkumu a studia znaleckých posudků vzniklých v průběhu jednání o osudu realizace formuluje příčiny vedoucí k degradaci objektu, které sleduje jak z technického, tak ze společenského hlediska. Vzhledem k tomu, že nedošlo k statickému narušení budovy, nastiňuje její budoucnost spočívající v možnosti rekonstrukce a znovuuvedení do provozu.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Smuteční síň v Brně-Židenicích",
 chapter="106055",
 edition="mimo edici",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2013",
 month="december",
 pages="51--97",
 publisher="VUT v Brně",
 type="book chapter"
}