Detail publikace

Medailon prof. Ing. arch. Ivana Rullera

CHYBÍK, J.

Originální název

Medailon prof. Ing. arch. Ivana Rullera

Český název

Medailon prof. Ing. arch. Ivana Rullera

Anglický název

Portrait of Professor, Engineer and Architect Ivan Ruller

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek věnovaný životu a dílu architekta Ivana Rullera vyzdvihuje klíčové momenty působení této významné osobnosti české architektury. Zaměřuje se při tom na nejen na Rullerovy projekty a realizace, ale i na jeho roli v neoficiálním kulturním dění v období socialismu. Poukazuje také na architektovu spolupráci s režimem pronásledovanými výtvarnými umělci a na spolkovou činnost, jíž se věnoval spolu s dalšími umělci a teoretiky „na druhé straně barikády“. Zdůrazňuje rovněž Rullerův přínos k reorganizaci Fakulty architektury VUT v Brně, jejímž děkanem byl zvolen v roce 1990, a k založení Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, u jejíhož zrodu stál v roce 1992.

Český abstrakt

Příspěvek věnovaný životu a dílu architekta Ivana Rullera vyzdvihuje klíčové momenty působení této významné osobnosti české architektury. Zaměřuje se při tom na nejen na Rullerovy projekty a realizace, ale i na jeho roli v neoficiálním kulturním dění v období socialismu. Poukazuje také na architektovu spolupráci s režimem pronásledovanými výtvarnými umělci a na spolkovou činnost, jíž se věnoval spolu s dalšími umělci a teoretiky „na druhé straně barikády“. Zdůrazňuje rovněž Rullerův přínos k reorganizaci Fakulty architektury VUT v Brně, jejímž děkanem byl zvolen v roce 1990, a k založení Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, u jejíhož zrodu stál v roce 1992.

Anglický abstrakt

Dedicated to the life and work of architect Ivan Ruller, the text highlights the key moments in the professional career of this significant character of Czech architecture. Attention is being paid not only to Rullers projects and realizations but also to the role he played in the unofficial stream of Czechoslovak culture of socialist era. The author points out at the architects cooperation with visual artists persecuted by the communist regime and his activities within artists associations which he was occupied with together with other artists and art theorists who stood on the other side of the barricade. Chybík stresses Rullers contribution to the reorganization of the Faculty of Architecture of Brno University of Technology, whose dean he was elected in 1990, and the foundation of the Faculty of Fine Arts of Brno University of Technology which he initiated in 1992.

Klíčová slova

architektura, smuteční síň, Židenice, Brno, Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Sdružení Q, Svaz architektů, Ingstav, Rondo, Vladimír Karfík, Miroslav Kopřiva, Bedřich Rozehnal, Ivan Ruller

Rok RIV

2013

Vydáno

20.12.2013

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4838-4

Kniha

Smuteční síň v Brně-Židenicích

Edice

mimo edici

Číslo edice

1

Strany od

9

Strany do

19

Strany počet

10

BibTex


@inbook{BUT106054,
 author="Josef {Chybík}",
 title="Medailon prof. Ing. arch. Ivana Rullera",
 annote="Příspěvek věnovaný životu a dílu architekta Ivana Rullera vyzdvihuje klíčové momenty působení této významné osobnosti české architektury. Zaměřuje se při tom na nejen na Rullerovy projekty a realizace, ale i na jeho roli v neoficiálním kulturním dění v období socialismu. Poukazuje také na architektovu spolupráci s režimem pronásledovanými výtvarnými umělci a na spolkovou činnost, jíž se věnoval spolu s dalšími umělci a teoretiky „na druhé straně barikády“. Zdůrazňuje rovněž Rullerův přínos k reorganizaci Fakulty architektury VUT v Brně, jejímž děkanem byl zvolen v roce 1990, a k založení Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, u jejíhož zrodu stál v roce 1992.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Smuteční síň v Brně-Židenicích",
 chapter="106054",
 edition="mimo edici",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2013",
 month="december",
 pages="9--19",
 publisher="VUT v Brně",
 type="book chapter"
}