Detail produktu

Paketový filtr pro síťový provoz s rychlostí 100 Gb/s

KEKELY, L. KOŘENEK, J. ŽÁDNÍK, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Výsledek implementuje proces filtraci paketů tak, aby byla dosažena propustnost dat 100 Gb/s. Dále filtr zajišťuje rychlou a atomickou změnu filtračních pravidel a efektivně využívá  dostupnou paměť. Cílovou platformou je FPGA. Princip filtrace spočívá v kombinaci tzv. kukaččí hash a binárního prefixového stromu. Filtr podporuje vyhledání IPv4 a IPv6 adres a dále vyhledání IPv4 či IPv6 prefixů určitých pevných délek. Díky binárnímu prefixovému stromu jsou podporovány i prefixy jakýchkoliv délek.

Klíčová slova

IP Core, FPGA, filtrace paketů, kukaččí hash

Datum vzniku

14.02.2014

Umístění

http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=369

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www