Detail publikace

VYUŽITÍ TERMOGRAVIMETRICKÉ ANALÝZY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ PALIV

MOSKALÍK, J. ŠTELCL, O. ŠNAJDÁREK, L.

Originální název

VYUŽITÍ TERMOGRAVIMETRICKÉ ANALÝZY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ PALIV

Český název

VYUŽITÍ TERMOGRAVIMETRICKÉ ANALÝZY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ PALIV

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Správná znalost energetických vlastností paliv se ukazuje jako velice podstatná pro správný návrh spalovacích i zplyňovacích zařízení. Termogravimetrická analýza (TGA) představuje jednu z vyspělých metod testování materiálu a paliv při nárůstu teploty. V termogravimetrickém analyzátoru lze nasimulovat teplotní podmínky, se kterými se palivo setká při průběhu hoření nebo procesu zplyňování. Díky přesnému záznamu měření úbytku hmotnosti lze usuzovat změny, které materiál paliva prodělá při těchto procesech.

Český abstrakt

Správná znalost energetických vlastností paliv se ukazuje jako velice podstatná pro správný návrh spalovacích i zplyňovacích zařízení. Termogravimetrická analýza (TGA) představuje jednu z vyspělých metod testování materiálu a paliv při nárůstu teploty. V termogravimetrickém analyzátoru lze nasimulovat teplotní podmínky, se kterými se palivo setká při průběhu hoření nebo procesu zplyňování. Díky přesnému záznamu měření úbytku hmotnosti lze usuzovat změny, které materiál paliva prodělá při těchto procesech.

Klíčová slova

Termogravimetrická analýza, obsah vody, obsah prchavé hořlaviny, termická analýza

Rok RIV

2013

Vydáno

10.09.2013

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4775-2

Kniha

ENERGIE Z BIOMASY XIV Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV

Strany od

55

Strany do

59

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT105921,
 author="Jiří {Moskalík} and Otakar {Štelcl} and Ladislav {Šnajdárek}",
 title="VYUŽITÍ TERMOGRAVIMETRICKÉ ANALÝZY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ PALIV",
 annote="Správná znalost energetických vlastností paliv se ukazuje jako velice podstatná pro správný návrh spalovacích i zplyňovacích zařízení. Termogravimetrická analýza (TGA) představuje jednu z vyspělých metod testování materiálu a paliv při nárůstu teploty. V termogravimetrickém analyzátoru lze nasimulovat teplotní podmínky, se kterými se palivo setká při průběhu hoření nebo procesu zplyňování. Díky přesnému záznamu měření úbytku hmotnosti lze usuzovat změny, které materiál paliva prodělá při těchto procesech.",
 booktitle="ENERGIE Z BIOMASY XIV Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV",
 chapter="105921",
 howpublished="online",
 year="2013",
 month="september",
 pages="55--59",
 type="conference paper"
}