Detail produktu

Piston assembly of an Engine-generator

DRÁPAL, L. NOVOTNÝ, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

This piston assembly is designed for a supercharged two-stroke compression-ignition opposed-piston genset engine. To meet demands on thermal endurance, low weight and sufficient durability, the piston is designed as a composite consists of a heat-proof steel crown and an aluminium alloy skirt.

Klíčová slova

piston, two-cylinder engine, engine-generator

Datum vzniku

12.12.2013

Umístění

Laboratoře C3 Ústavu automobilního a dopravního zařízení Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně – Technická 2896/2, 616 69 Brno.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty