Detail produktu

ReMesher 1.0

MARŠÁLEK, O. NOVOTNÝ, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Jedná se o velice efektivní a rychlý softwarový modul, který nachází využití například ve výpočtech hydrodynamických databází kluzných ložisek. Dále má tento software potenciál využití pro převzorkování sítě při EHD výpočtech, nebo pro převzorkování povrchových charakteristik materiálů. Vstupy do tohoto softwaru jsou tvořeny dvěma textovými soubory, přičemž v jednom z nich jsou obsaženy informace o požadované velikosti (rozlišení) sítě na výstupu a ve druhém z nich jsou data určená k převzorkování.

Klíčová slova

Tlakový profil, síť pro MKD, Lagrangeův interpolační polynom, převzorkování

Datum vzniku

19.12.2013

Umístění

FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno. místnost A3/519

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty