Detail patentu

Napětím řízený funkční generátor

CHMELAŘ, M.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Tento funkční generátor má kmitočet řízený napětím. K řízení kmitočtu se používá optočlen sestávající z LED a tranzistorů řízeného polem.

Klíčová slova

kmitočet, řízení napětím, optočlen

Číslo patentu

26347

Datum zápisu

09.01.2014

Datum skončení platnosti

09.01.2023

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek