Detail patentu

Zařízení pro monitorování dálkově ovládaných armatur

FIEDLER, J. FLIMEL, T.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

V současné době jsou uzavírací a zejména regulační armatury ovládané servo-pohony provozovány bez zjišťování velikosti síly, resp. momentu potřebného k pohybu v reálném čase. Síla nebo moment nutný k přestavení pohyblivých částí se však v průběhu doby provozu armatury mění-což je důsledek provozního působení,

Klíčová slova

monitorování, armatura

Číslo patentu

19544

Datum zápisu

20.04.2009

Datum skončení platnosti

10.12.2028

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Flimel

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek