Detail publikace

Archeologické pracoviště v kontextu architektonicko-urbanistického řešení národní kulturní památky Mikulčice (1954–2013)

KOŘÍNKOVÁ, J.

Originální název

Archeologické pracoviště v kontextu architektonicko-urbanistického řešení národní kulturní památky Mikulčice (1954–2013)

Český název

Archeologické pracoviště v kontextu architektonicko-urbanistického řešení národní kulturní památky Mikulčice (1954–2013)

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V průběhu 2. poloviny 20. století byla učiněna celá řada pokusů o architektonicko-urbanistické zpracování prostoru velkomoravského naleziště v Mikulčicích a zpřístupnění jeho památek veřejnosti. Po dokončení první etapy archeologického výzkumu v 50. letech zpracoval v roce 1962 zahradní architekt Bohdan Wagner první studii, která v rámci krajinné úpravy navrhovala zbudování muzea na ose stávající příjezdové trasy od Mikulčic. V roce 1963 byla vyhodnocena první anonymní architektonicko-urbanistická soutěž na řešení daného území. Vítězný projekt architektů Tibora Alexyho, Milana Kodoně a Jána Lichneram předpokládal v souladu se zadáním opláštění půdorysů velkomoravských kostelů. Projekt byl sice porotou doporučen k realizaci, k zahájení stavebních prací však nedošlo. Výsledky soutěže byly kriticky komentovány v odborném tisku. Z roku 1972 pochází první návrh prohlídkových tras v areálu včetně budovy archeologického ústavu, muzea a ubytovny s restaurací a jejich umístění v blízkosti naleziště. Projekt byl v roce 1974 přepracován Antonínem Kurialem, který návštěvnické centrum koncipoval jako vstupní prostor do archeologické lokality a posunul ho přímo na osu příjezdové komunikace. V srpnu stejného roku byl slavnostně položen základní kámen, k realizaci však opět nedošlo, přestože byl tento návrh detailně rozpracován architektem Kamilem Fuchsem, pracovníkem brněnské pobočky SÚRPMO. V roce 1979 bylo zlínské a brněnské pracoviště Stavoprojektu pověřeno vypracováním další studie pro komplex návštěvnického centra s muzeem, budovou archeologického ústavu, ubytovnou a restaurací. V obou případech došlo k začlenění vodní plochy. Zlínský projekt vznikl pod vedením Šebestiána Zeliny, brněnské pracoviště zastupoval Miroslav Spurný. Žádný z návrhů nebyl realizován. V roce 1993 vznikla studie Atelieru AADD, která v dlouhodobém horizontu předpokládala vybudování prohlídkových tras a vysunutí muzea a archeologického pracoviště do blízkosti tzv. ovčína v poloze Trapíkov a tím i vyčištění prostoru naleziště od provizorních objektů zbudovaných v období 50. a 60. let. Tato myšlenka však také nebyla realizována. V roce 2006 vznikla pod vedení Jany Gregorové dosud jediná studie propojující moravskou a slovenskou stranu archeologické oblasti Mikulčice – Kopčany oddělenou korytem řeky Moravy. Návrh řešení Jany Gregorové se stal v roce 2009 jedním ze soutěžních podkladů pro soutěž Archeopark Mikulčice-Kopčany – česká část vypsanou Radou Jihomoravského kraje. Vítězem soutěže se stal projekt ateliéru M&P Architekti, jehož realizace byla v konečném důsledku zahájena. Po ničivém požáru v prostoru archeologické expedice v roce 2007 byl v roce 2010 zahájen výkup pozemků pro novou budovu výzkumné základy Archeologického ústavu AVČR. Na jaře roku 2012 byl poklepán základní kámen k nové základně navržené brněnským architektonickým ateliérem Pelčák a Partner Architekti. Projekt byl úspěšně realizován a novostavba byla uvedena do provozu 10. října 2013.

Český abstrakt

V průběhu 2. poloviny 20. století byla učiněna celá řada pokusů o architektonicko-urbanistické zpracování prostoru velkomoravského naleziště v Mikulčicích a zpřístupnění jeho památek veřejnosti. Po dokončení první etapy archeologického výzkumu v 50. letech zpracoval v roce 1962 zahradní architekt Bohdan Wagner první studii, která v rámci krajinné úpravy navrhovala zbudování muzea na ose stávající příjezdové trasy od Mikulčic. V roce 1963 byla vyhodnocena první anonymní architektonicko-urbanistická soutěž na řešení daného území. Vítězný projekt architektů Tibora Alexyho, Milana Kodoně a Jána Lichneram předpokládal v souladu se zadáním opláštění půdorysů velkomoravských kostelů. Projekt byl sice porotou doporučen k realizaci, k zahájení stavebních prací však nedošlo. Výsledky soutěže byly kriticky komentovány v odborném tisku. Z roku 1972 pochází první návrh prohlídkových tras v areálu včetně budovy archeologického ústavu, muzea a ubytovny s restaurací a jejich umístění v blízkosti naleziště. Projekt byl v roce 1974 přepracován Antonínem Kurialem, který návštěvnické centrum koncipoval jako vstupní prostor do archeologické lokality a posunul ho přímo na osu příjezdové komunikace. V srpnu stejného roku byl slavnostně položen základní kámen, k realizaci však opět nedošlo, přestože byl tento návrh detailně rozpracován architektem Kamilem Fuchsem, pracovníkem brněnské pobočky SÚRPMO. V roce 1979 bylo zlínské a brněnské pracoviště Stavoprojektu pověřeno vypracováním další studie pro komplex návštěvnického centra s muzeem, budovou archeologického ústavu, ubytovnou a restaurací. V obou případech došlo k začlenění vodní plochy. Zlínský projekt vznikl pod vedením Šebestiána Zeliny, brněnské pracoviště zastupoval Miroslav Spurný. Žádný z návrhů nebyl realizován. V roce 1993 vznikla studie Atelieru AADD, která v dlouhodobém horizontu předpokládala vybudování prohlídkových tras a vysunutí muzea a archeologického pracoviště do blízkosti tzv. ovčína v poloze Trapíkov a tím i vyčištění prostoru naleziště od provizorních objektů zbudovaných v období 50. a 60. let. Tato myšlenka však také nebyla realizována. V roce 2006 vznikla pod vedení Jany Gregorové dosud jediná studie propojující moravskou a slovenskou stranu archeologické oblasti Mikulčice – Kopčany oddělenou korytem řeky Moravy. Návrh řešení Jany Gregorové se stal v roce 2009 jedním ze soutěžních podkladů pro soutěž Archeopark Mikulčice-Kopčany – česká část vypsanou Radou Jihomoravského kraje. Vítězem soutěže se stal projekt ateliéru M&P Architekti, jehož realizace byla v konečném důsledku zahájena. Po ničivém požáru v prostoru archeologické expedice v roce 2007 byl v roce 2010 zahájen výkup pozemků pro novou budovu výzkumné základy Archeologického ústavu AVČR. Na jaře roku 2012 byl poklepán základní kámen k nové základně navržené brněnským architektonickým ateliérem Pelčák a Partner Architekti. Projekt byl úspěšně realizován a novostavba byla uvedena do provozu 10. října 2013.

Klíčová slova

architektura, urbanismus, archeologie, Mikulčice, Velká Morava

Rok RIV

2013

Vydáno

10.12.2013

Nakladatel

Archeologický ústav AVČR

Místo

Brno

ISBN

978-80-86023-34-2

Kniha

Archeologická základna v Mikulčicích

Edice

mimo edici

Číslo edice

1

Strany od

32

Strany do

43

Strany počet

12

Dokumenty

BibTex


@inbook{BUT105157,
 author="Jana {Kořínková}",
 title="Archeologické pracoviště v kontextu architektonicko-urbanistického řešení národní kulturní památky Mikulčice (1954–2013)",
 annote="V průběhu 2. poloviny 20. století byla učiněna celá řada pokusů o architektonicko-urbanistické zpracování prostoru velkomoravského naleziště v Mikulčicích a zpřístupnění jeho památek veřejnosti. Po dokončení první etapy archeologického výzkumu v 50. letech zpracoval v roce 1962 zahradní architekt Bohdan Wagner první studii, která v rámci krajinné úpravy navrhovala zbudování muzea na ose stávající příjezdové trasy od Mikulčic. V roce 1963 byla vyhodnocena první anonymní architektonicko-urbanistická soutěž na řešení daného území. Vítězný projekt architektů Tibora Alexyho, Milana Kodoně a Jána Lichneram předpokládal v souladu se zadáním opláštění půdorysů velkomoravských kostelů. Projekt byl sice porotou doporučen k realizaci, k zahájení stavebních prací však nedošlo. Výsledky soutěže byly kriticky komentovány v odborném tisku. Z roku 1972 pochází první návrh prohlídkových tras v areálu včetně budovy archeologického ústavu, muzea a ubytovny s restaurací a jejich umístění v blízkosti naleziště. Projekt byl v roce 1974 přepracován Antonínem Kurialem, který návštěvnické centrum koncipoval jako vstupní prostor do archeologické lokality a posunul ho přímo na osu příjezdové komunikace. V srpnu stejného roku byl slavnostně položen základní kámen, k realizaci však opět nedošlo, přestože byl tento návrh detailně rozpracován architektem Kamilem Fuchsem, pracovníkem brněnské pobočky SÚRPMO. V roce 1979 bylo zlínské a brněnské pracoviště Stavoprojektu pověřeno vypracováním další studie pro komplex návštěvnického centra s muzeem, budovou archeologického ústavu, ubytovnou a restaurací. V obou případech došlo k začlenění vodní plochy. Zlínský projekt vznikl pod vedením Šebestiána Zeliny, brněnské pracoviště zastupoval Miroslav Spurný. Žádný z návrhů nebyl realizován. V roce 1993 vznikla studie Atelieru AADD, která v dlouhodobém horizontu předpokládala vybudování prohlídkových tras a vysunutí muzea a archeologického pracoviště do blízkosti tzv. ovčína v poloze Trapíkov a tím i vyčištění prostoru naleziště od provizorních objektů zbudovaných v období 50. a 60. let. Tato myšlenka však také nebyla realizována. V roce 2006 vznikla pod vedení Jany Gregorové dosud jediná studie propojující moravskou a slovenskou stranu archeologické oblasti Mikulčice – Kopčany oddělenou korytem řeky Moravy. Návrh řešení Jany Gregorové se stal v roce 2009 jedním ze soutěžních podkladů pro soutěž Archeopark Mikulčice-Kopčany – česká část vypsanou Radou Jihomoravského kraje. Vítězem soutěže se stal projekt ateliéru M&P Architekti, jehož realizace byla v konečném důsledku zahájena. Po ničivém požáru v prostoru archeologické expedice v roce 2007 byl v roce 2010 zahájen výkup pozemků pro novou budovu výzkumné základy Archeologického ústavu AVČR. Na jaře roku 2012 byl poklepán základní kámen k nové základně navržené brněnským architektonickým ateliérem Pelčák a Partner Architekti. Projekt byl úspěšně realizován a novostavba byla uvedena do provozu 10. října 2013.",
 address="Archeologický ústav AVČR",
 booktitle="Archeologická základna v Mikulčicích",
 chapter="105157",
 edition="mimo edici",
 howpublished="print",
 institution="Archeologický ústav AVČR",
 year="2013",
 month="december",
 pages="32--43",
 publisher="Archeologický ústav AVČR",
 type="book chapter"
}