Detail produktu

Experimentální zařízení pro hodnocení skrápěných trubkových svazků

KRACÍK, P. POSPÍŠIL, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Experimentální zařízení vniklo za účelem testování přestupu tepla skrápěných trubkových svazků při atmosférickém tlaku a režimů skrápění o různém povrchu trubek průměru 12 mm a minimální skrápěné délce 1,0 metr. Trubkový svazek může být testován při různých roztečích mezi trubkami. V případě deseti trubek jsou varianty 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 a 70 mm. Možný teplotní rozsah je 5 až 80 stupňu Celsia a o objemovém průtoku kapaliny 0 – 18,0 litrů za minutu.

Klíčová slova

trubkový svazek, skrápění, přestupu tepla

Datum vzniku

10.12.2013

Umístění

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Budova C3/314, místnost 2.2

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty