Detail patentu

Způsob inhibice tvorby sulfanu při přípravě netvarových žárovzdorných a ohnivzdorných hmot

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. HAVLICA, J. ŠOUKAL, F.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Vynález se týká způsobu inhibice vývoje sulfanu u netvarových žárovzdorných a ohnivzdorných hmot za použití kyseliny fosforečné a/nebo fosforečné soli v žáruvzdorném ostřivu přídavkem rozpustných solí kovů do anorganického pojiva a vznikem sulfidů nebo disulfidů kovu. Sulfan vzniká v průběhu reakce kyseliny fosforečné se sulfidy a disulfidy, které jsou přirozenou příměsí řady přírodních surovin pojiva, např. bauxitu. Zamezení vývoje toxického sulfanu při výrobě těchto hmot zvyšuje hygienu pracovního prostředí a snižuje dopad výroby na životní prostředí.

Klíčová slova

Inhibice sulfanu, zárovzdorné materiály, žáromonolity.

Číslo patentu

303956

Datum zápisu

29.05.2013

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty