Detail publikace

Možnosti modelování toků partikulárních materiálů během vyprazdňování korečků korečkového dopravníku

JONÁK, M.

Originální název

Možnosti modelování toků partikulárních materiálů během vyprazdňování korečků korečkového dopravníku

Český název

Možnosti modelování toků partikulárních materiálů během vyprazdňování korečků korečkového dopravníku

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá možnostmi modelování toků partikulárních materiálů během vyprazdňování korečků korečkového dopravníku. Konkrétně jsou zde prezentovány dva přístupy, analytický a numerický. V prvním případě je pro řešení výše zmíněné problematiky použit analytický výpočetní nástroj, který byl za tímto účelem vytvořen. V druhém případě se jedná o numerickou simulaci toku partikulárního materiálu s použitím metody diskrétních prvků. Oba přístupy je možno použít pro stanovení tvaru povrchu materiálu v korečku během jeho vyprazdňování, včetně stanovení způsobu a začátku vyprazdňování. V případě použití výpočetního nástroje je úloha řešena jako dvourozměrná a v případě použití numerické simulace lze úlohu řešit i jako trojrozměrnou. V článku jsou rovněž prezentovány výsledky experimentálního ověření obou přístupů, kdy bylo využito Zařízení pro kreativní systém tvorby matematických popisů obecných procesů nacházející se v Laboratoři partikulárních látek na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.

Český abstrakt

Článek se zabývá možnostmi modelování toků partikulárních materiálů během vyprazdňování korečků korečkového dopravníku. Konkrétně jsou zde prezentovány dva přístupy, analytický a numerický. V prvním případě je pro řešení výše zmíněné problematiky použit analytický výpočetní nástroj, který byl za tímto účelem vytvořen. V druhém případě se jedná o numerickou simulaci toku partikulárního materiálu s použitím metody diskrétních prvků. Oba přístupy je možno použít pro stanovení tvaru povrchu materiálu v korečku během jeho vyprazdňování, včetně stanovení způsobu a začátku vyprazdňování. V případě použití výpočetního nástroje je úloha řešena jako dvourozměrná a v případě použití numerické simulace lze úlohu řešit i jako trojrozměrnou. V článku jsou rovněž prezentovány výsledky experimentálního ověření obou přístupů, kdy bylo využito Zařízení pro kreativní systém tvorby matematických popisů obecných procesů nacházející se v Laboratoři partikulárních látek na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.

Klíčová slova

koreček, korečkový dopravník, partikulární materiál, metoda diskrétních prvků

Rok RIV

2013

Vydáno

01.07.2013

Nakladatel

Univerzita J. E. Purkyně, FVTM

Místo

Ústí nad Labem

ISSN

1211-4162

Periodikum

Strojírenská technologie

Ročník

2013

Číslo

2

Stát

CZ

Strany od

63

Strany do

67

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@article{BUT104787,
 author="Martin {Jonák}",
 title="Možnosti modelování toků partikulárních materiálů během vyprazdňování korečků korečkového dopravníku",
 annote="Článek se zabývá možnostmi modelování toků partikulárních materiálů během vyprazdňování korečků korečkového dopravníku. Konkrétně jsou zde prezentovány dva přístupy, analytický a numerický. V prvním případě je pro řešení výše zmíněné problematiky použit analytický výpočetní nástroj, který byl za tímto účelem vytvořen. V druhém případě se jedná o numerickou simulaci toku partikulárního materiálu s použitím metody diskrétních prvků. Oba přístupy je možno použít pro stanovení tvaru povrchu materiálu v korečku během jeho vyprazdňování, včetně stanovení způsobu a začátku vyprazdňování. V případě použití výpočetního nástroje je úloha řešena jako dvourozměrná a v případě použití numerické simulace lze úlohu řešit i jako trojrozměrnou. V článku jsou rovněž prezentovány výsledky experimentálního ověření obou přístupů, kdy bylo využito Zařízení pro kreativní systém tvorby matematických popisů obecných procesů nacházející se v Laboratoři partikulárních látek na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.",
 address="Univerzita J. E. Purkyně, FVTM",
 chapter="104787",
 institution="Univerzita J. E. Purkyně, FVTM",
 number="2",
 volume="2013",
 year="2013",
 month="july",
 pages="63--67",
 publisher="Univerzita J. E. Purkyně, FVTM",
 type="journal article - other"
}