Detail publikace

Optimalizace architektury NFA-Split

KOŠAŘ, V.

Originální název

Optimalizace architektury NFA-Split

Český název

Optimalizace architektury NFA-Split

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Počet signatur systémů pro detekci nebezpečného provozu se v  souvislosti s rozvojem počítačových sítí stále zvyšuje. To s sebou přináší nutnost redukovat počet zabraných zdrojů FPGA potřebných pro reprezentaci nedeterministických konečných automatů používaných pro akceleraci vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy. Článek pojednává o možnostech optimalizace architektury NFA-Split. Dvě optimalizace jsou detailněji popsány. První je nahrazení determinizace algoritmem s kvadratickou časovou složitostí. Dosažené zrychlení je 4 až 39 násobné.  Druhou optimalizací je zavedení k vnitřních abeced v deterministické části architektury NFA-Split. Dosažená redukce potřebného počtu pamětí BRAM je v závislosti na množině regulárních výrazů až 98%.

Český abstrakt

Počet signatur systémů pro detekci nebezpečného provozu se v  souvislosti s rozvojem počítačových sítí stále zvyšuje. To s sebou přináší nutnost redukovat počet zabraných zdrojů FPGA potřebných pro reprezentaci nedeterministických konečných automatů používaných pro akceleraci vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy. Článek pojednává o možnostech optimalizace architektury NFA-Split. Dvě optimalizace jsou detailněji popsány. První je nahrazení determinizace algoritmem s kvadratickou časovou složitostí. Dosažené zrychlení je 4 až 39 násobné.  Druhou optimalizací je zavedení k vnitřních abeced v deterministické části architektury NFA-Split. Dosažená redukce potřebného počtu pamětí BRAM je v závislosti na množině regulárních výrazů až 98%.

Klíčová slova

NKA, FPGA, vyhledávání vzorů

Rok RIV

2013

Vydáno

09.09.2013

Nakladatel

Západočeská univerzita v Plzni

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-261-0270-0

Kniha

Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013

Edice

NEUVEDEN

Číslo edice

NEUVEDEN

Strany od

81

Strany do

86

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT104514,
 author="Vlastimil {Košař}",
 title="Optimalizace architektury NFA-Split",
 annote="Počet signatur systémů pro detekci nebezpečného provozu se v 
souvislosti s rozvojem počítačových sítí stále zvyšuje. To s sebou přináší 
nutnost redukovat počet zabraných zdrojů FPGA potřebných pro reprezentaci 
nedeterministických konečných automatů používaných pro akceleraci vyhledávání 
řetězců popsaných regulárními výrazy. Článek pojednává o možnostech optimalizace
architektury NFA-Split. Dvě optimalizace jsou detailněji popsány. První je
nahrazení determinizace algoritmem s kvadratickou časovou složitostí. Dosažené
zrychlení je 4 až 39 násobné.  Druhou optimalizací je zavedení k vnitřních abeced
v deterministické části architektury NFA-Split. Dosažená redukce potřebného počtu
pamětí BRAM je v závislosti na množině regulárních výrazů až 98%.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013",
 chapter="104514",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2013",
 month="september",
 pages="81--86",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}