Detail publikace

Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století.

KLÍMOVÁ, B.

Originální název

Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století.

Český název

Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století.

Anglický název

Mutually. Artists and communities in Moravia in the 1970s – 80s.

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Publikace sleduje umělecké projevy na hranici společenských událostí v moravském prostředí sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. Každá z pěti kapitol je věnována jednomu tvůrci nebo dvojici autorů. V prostředí státem řízené kulturní politiky se svobodně uvažující umělci v Československu dané doby pohybovali „na okraji“ společnosti. Vytvářeli různé komunity, alternativní zóny, nebo dokonce alternativní instituce. Tak se text dotýká i společenství sdružených experimentální tvorbou, jejího prostředí a kontextu. Vybrané lokálně specifické moravské enklávy jsou zde srovnávány s obdobnými v Čechách a na Slovensku. Zmiňuje se tu i o odlišná situace v dalších zemích východní Evropy, které se shodně ocitly pod tlakem politické diktatury. Příklady se vztahují také ke globálnímu hnutí konceptualismu. Výběr a zpracování podnítil současný dialog a spolupráce autorky s umělci dané generace. Reaguje i na existující výklady historie umění druhé poloviny dvacátého století, v nichž většině zde sledovaných tvůrců či jevů dosud nebylo věnováno mnoho pozornosti. V řadě případů se zde nabízí pohledy na tvůrčí činnost, která tradičně nebývá zohledňována.

Český abstrakt

Publikace sleduje umělecké projevy na hranici společenských událostí v moravském prostředí sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. Každá z pěti kapitol je věnována jednomu tvůrci nebo dvojici autorů. V prostředí státem řízené kulturní politiky se svobodně uvažující umělci v Československu dané doby pohybovali „na okraji“ společnosti. Vytvářeli různé komunity, alternativní zóny, nebo dokonce alternativní instituce. Tak se text dotýká i společenství sdružených experimentální tvorbou, jejího prostředí a kontextu. Vybrané lokálně specifické moravské enklávy jsou zde srovnávány s obdobnými v Čechách a na Slovensku. Zmiňuje se tu i o odlišná situace v dalších zemích východní Evropy, které se shodně ocitly pod tlakem politické diktatury. Příklady se vztahují také ke globálnímu hnutí konceptualismu. Výběr a zpracování podnítil současný dialog a spolupráce autorky s umělci dané generace. Reaguje i na existující výklady historie umění druhé poloviny dvacátého století, v nichž většině zde sledovaných tvůrců či jevů dosud nebylo věnováno mnoho pozornosti. V řadě případů se zde nabízí pohledy na tvůrčí činnost, která tradičně nebývá zohledňována.

Anglický abstrakt

The publication examines artistic phenomena on the edge of social events in the Moravian environment of the 1970s and '80s. Each of the five chapters is dedicated to a single artist or pair of artists. In the environment of state-controlled cultural policy, the free-thinking artists of the then Czechoslovakia operated on the periphery of society. They formed various communities and alternative zones, and even alternative institutions. The text, therefore, also touches on communities connected by experimental creation, its environment and its context. The selected, locally-specific Moravian enclaves are here compared with similar ones in Bohemia and Slovakia. Mention is also made of the disparate situations in other countries of Eastern Europe, which similarly found themselves under pressure from the political dictatorship. The examples relate also to the global conceptualism movement. The selection and treatment were underpinned by the author's contemporary dialogue and cooperation with artists of the generation in question. Her selection also reacts to the existing interpretations of the history of art of the second half of the 20th century, in which the majority of the artists and phenomena examined here have thus far been paid little attention. Apart from a few exceptions, they are not universally known. In a number of cases, perspectives are offered on creative activity that has traditionally not been taken into account.

Klíčová slova

alternativní kultura, umělecké enklávy, přítomná minulost

Rok RIV

2013

Vydáno

20.12.2013

Nakladatel

Nakladatelství tranzit.cz v Praze, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Místo

Praha, Brno

ISBN

978-80-214-4793-6

Edice

mimo edice

Číslo edice

1

Strany počet

252

BibTex


@book{BUT104418,
 author="Barbora {Klímová}",
 title="Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století.",
 annote="Publikace sleduje umělecké projevy na hranici společenských událostí v moravském prostředí sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. Každá z pěti kapitol je věnována jednomu tvůrci nebo dvojici autorů. V prostředí státem řízené kulturní politiky se svobodně uvažující umělci v Československu dané doby pohybovali „na okraji“ společnosti. Vytvářeli různé komunity, alternativní zóny, nebo dokonce alternativní instituce. Tak se text dotýká i společenství sdružených experimentální tvorbou, jejího prostředí a kontextu. Vybrané lokálně specifické moravské enklávy jsou zde srovnávány s obdobnými v Čechách a na Slovensku. Zmiňuje se tu i o odlišná situace v dalších zemích východní Evropy, které se shodně ocitly pod tlakem politické diktatury. Příklady se vztahují také ke globálnímu hnutí konceptualismu. Výběr a zpracování podnítil současný dialog a spolupráce autorky s umělci dané generace. Reaguje i na existující výklady historie umění druhé poloviny dvacátého století, v nichž většině zde sledovaných tvůrců či jevů dosud nebylo věnováno mnoho pozornosti. V řadě případů se zde nabízí pohledy na tvůrčí činnost, která tradičně nebývá zohledňována.",
 address="Nakladatelství tranzit.cz v Praze, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně",
 chapter="104418",
 edition="mimo edice",
 howpublished="print",
 institution="Nakladatelství tranzit.cz v Praze, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně",
 year="2013",
 month="december",
 publisher="Nakladatelství tranzit.cz v Praze, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně",
 type="book"
}