Detail publikace

Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích

ŽÁČKOVÁ, M. KOŘÍNKOVÁ, J.

Originální název

Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích

Český název

Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích

Anglický název

Visual Art as a Component of the Mourning Hall in Brno-Židenice

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Kolektivní monografie Smuteční síň v Brně-Židenicích pojednává o realizaci architekta Ivana Rullera z let 1979–1983, která je významným příkladem české poválečné funerální architektury a zároveň příkladem stavby, jež v důsledku nedostatečné údržby zchátrala a jejíž existence je v současnosti ohrožena. Příspěvek se zaměřuje na okolnosti vzniku tohoto socialistického gesamtkunstwerku, ochranu architektonických a uměleckých památek z let 1945–1989 a na roli občanských iniciativ v tomto procesu. Dále je popsáno legislativní zakotvení spolupráce architekta a výtvarného umělce v socialistickém Československu a zvážení možnosti záchrany tohoto význačného architektonického díla. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci architekta Rullera s výtvarnými umělci, kteří se podíleli na výtvarném řešení židenické smuteční síně, včetně uvedení soupisu uměleckých děl.

Český abstrakt

Kolektivní monografie Smuteční síň v Brně-Židenicích pojednává o realizaci architekta Ivana Rullera z let 1979–1983, která je významným příkladem české poválečné funerální architektury a zároveň příkladem stavby, jež v důsledku nedostatečné údržby zchátrala a jejíž existence je v současnosti ohrožena. Příspěvek se zaměřuje na okolnosti vzniku tohoto socialistického gesamtkunstwerku, ochranu architektonických a uměleckých památek z let 1945–1989 a na roli občanských iniciativ v tomto procesu. Dále je popsáno legislativní zakotvení spolupráce architekta a výtvarného umělce v socialistickém Československu a zvážení možnosti záchrany tohoto význačného architektonického díla. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci architekta Rullera s výtvarnými umělci, kteří se podíleli na výtvarném řešení židenické smuteční síně, včetně uvedení soupisu uměleckých děl.

Anglický abstrakt

The collective monograph Mourning Hall in Brno-Židenice discusses the building designed by the architect Ivana Ruller. Constructed in the period of 1979–1983, the mourning hall is an important example of post-war Czech funerary architecture. Unfortunately, the building has severely deteriorated due to a lack of maintenance and its existence is now being threatened. The text focuses on circumstances in which this socialist Gesamtkunstwerk was developed, protection of works of art and architecture from the period of 1945–1989 and the role of non-government organizations in the process. Further described is the legislative background of cooperation of architects and visual artists in socialist Czechoslovakia and possible preservation of this outstanding work of architecture is suggested. Special attention is being paid to the cooperation of architect Ruller with visual artists who took part in the artistic adornment of the mourning hall in Židenice. The list of artworks is included.

Klíčová slova

výtvarné umění, gesamtkunstwerk, architektura, urbanismus, legislativa, památková péče, pohřebnictví, hřbitov, socialismus, moderna, životní prostředí, komunální politika, občanské iniciativy, Brno, Židenice, Ivan Ruller

Rok RIV

2013

Vydáno

20.12.2013

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4838-4

Kniha

Smuteční síň v Brně-Židenicích

Edice

mimo edici

Číslo edice

1.

Strany od

113

Strany do

155

Strany počet

43

BibTex


@inbook{BUT104325,
 author="Markéta {Žáčková} and Jana {Kořínková}",
 title="Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích",
 annote="Kolektivní monografie Smuteční síň v Brně-Židenicích pojednává o realizaci architekta Ivana Rullera z let 1979–1983, která je významným příkladem české poválečné funerální architektury a zároveň příkladem stavby, jež v důsledku nedostatečné údržby zchátrala a jejíž existence je v současnosti ohrožena. Příspěvek se zaměřuje na okolnosti vzniku tohoto socialistického gesamtkunstwerku, ochranu architektonických a uměleckých památek z let 1945–1989 a na roli občanských iniciativ v tomto procesu. Dále je popsáno legislativní zakotvení spolupráce architekta a výtvarného umělce v socialistickém Československu a zvážení možnosti záchrany tohoto význačného architektonického díla. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci architekta Rullera s výtvarnými umělci, kteří se podíleli na výtvarném řešení židenické smuteční síně, včetně uvedení soupisu uměleckých děl.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Smuteční síň v Brně-Židenicích",
 chapter="104325",
 edition="mimo edici",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2013",
 month="december",
 pages="113--155",
 publisher="VUT v Brně",
 type="book chapter"
}