Detail produktu

Software pro analýzu transportu nosičů náboje u autoemisních katod

TRČKA, T. ŠIK, O. GRMELA, L. KNÁPEK, A.

Typ produktu

software

Abstrakt

Softwarový balík je určen pro analýzu kvality, dlouhodobému sledování elektrických parametrů a určení charakteru transportu nosičů náboje autoimesních katod. Autoemisní katody budou sloužit jakožto zdroj elektronového svazku nové generace mikroskopů produkovaných firmou Delong Instruments. Z důvodu vysokoimpedančního charakteru katodového systému byl použít pikoampérmetr Keithey 6517B umožňující analýzu materiálů, které se svým charakterem transportu náboje blíží k izolantům. Součástí výše zmíněného přístroje je vysokonapěťový zdroj, který umožňuje nastavení extrakčního napětí katody v rozsahu 0 až 1000 V. Navržený softwarový balík byl vytvořen v moderním vývojovém prostředí LabVIEW a s jednotlivými přístroji komunikuje pomocí sběrnice GPIB.

Klíčová slova

autoemisní katody; elektrické parametry; transport nosičů náboje; automatizované měření; vývojové prostředí LabVIEW

Datum vzniku

16.12.2013

Umístění

Ústav fyziky, FEKT, VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www