Detail produktu

Komora pro testování akustických MEMS snímačů

ŽÁK, J. PRÁŠEK, J. SEDLÁČEK, J. SVATOŠ, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Komora slouží pro přesné stanovení odezvy vyráběných MEMS senzorů na akustickou stimulaci v průběhu kalibračních měření. Umožňuje oddělení vnitřního a vnějšího akustického prostředí, generování definovaného akustického signálu, měření až osmi libovolných testovaných analogových signálů a jednoho referenčního signálu (slouží pro normalizování generovaného signálu). Součástí testovací komory je i elektronické vybavení včetně softwaru v PC pro automatické rozmítání harmonického signálu s definovanou konstantní hladinou akustického tlaku. Automatické měření frekvenčních charakteristik senzoru je realizováno také pomocí softwaru v PC.

Klíčová slova

kochlea;MEMS senzor;akustická komora

Datum vzniku

20.02.2014

Umístění

Technická 10, 5.20

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www