Detail produktu

Kalibrátor teplotních čidel

POHANKA, M. HNÍZDIL, M. KOTRBÁČEK, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Hlavní část zařízení je tvořena válcovitou nerezovou nádobou o vnitřním průměru 200 mm a výšce 600 mm. Ve dně nádoby je kruhový otvor o průměru 12 mm s velmi ostrou hranou. Otvor je možné uzavřít pomocí vnitřní klapky, která se ovládá z venčí. Uvnitř nádoby se nacházejí konstrukční prvky, které zajišťují stabilní laminární proud na výtoku z nádoby přes 12 mm otvor ve dně. Jedná se o dvě rozptylovací mřížky, 1000 PP trubic a propustnou rozptylovací hmotu. K nádobě je připojen okruh pro nucený ohřev vody, který se skládá z klapky, čerpadla, průtokového ohřívače vody, teplotního čidla, regulátoru a vypínače. Zařízení se používá tak, že se naplní vodou, otevře se přepadový ventil, který zajistí přesnou výšku hladiny. Voda se ohřeje na předepsanou teplotu. Otevře se klapka a ohřátá voda začne proudit 12 mm otvorem na teplotní čidlo, pomocí kterého se zaznamenává teplota. Na základě změřených dat a inverzních výpočtů je pak možné provést výslednou kalibraci výpočtového modelu teplotního čidla.

Klíčová slova

kalibrace, teplotní čidla, horká voda, laminární proud, klapka

Datum vzniku

09.09.2013

Umístění

LPTP/D3

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty