Detail patentu

Pístové čerpadlo, zejména čerpadlo na krev

POCHYLÝ, F. KOLÁČNÝ, J. FIALOVÁ, S.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Pístové čerpadlo je tvořené tělesem (1), upraveným pro propojení se zdrojem přečerpávané tekutiny, a vybavené standardními ovládacími, řídicími, kontrolními a těsnicími prvky a členy. V tělese (1) je zabudován lineární motor (2) s jednočinným nebo dvojčinným pístem (21), kde pracovní prostor (22) lineárního motoru (2) je těsnicí spárou (23) přímo propojen s pracovní komorou (11) tělesa (1) naplněnou přečerpávanou tekutinou. Pracovní komora (11) je opatřena sacím ventilem (12) a výtlačným ventilem (13).

Klíčová slova

krevní čerpadlo, pístové čerpadlo

Číslo patentu

304230

Datum zápisu

04.12.2013

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

VUT v Brně FSI, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty