Detail publikace

Akvizice a zpracování dat v ultrazvukové perfúzní analýze

MÉZL, M. JIŘÍK, R. HARABIŠ, V.

Originální název

Akvizice a zpracování dat v ultrazvukové perfúzní analýze

Český název

Akvizice a zpracování dat v ultrazvukové perfúzní analýze

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato práce se zabývá kvantitativní ultrazvukovou perfúzní analýzou, především využitím modelů chování kontrastní látky z jiných zobrazovacích modalit. Tři perfúzní parametry – krevní tok, střední doba průchodu a objem krve jsou odhadovány. Popsaná metoda odhadu fyziologických perfúzních parametrů je testována na vytvořeném fantomovém modelu a dále na preklinických datech získaných z myokardu prasat. Získané odhady perfúzních parametrů jsou srovnány s referenčními hodnotami získanými z parametrů fantomového modelu a pomocí referenční metody pro stanovení krevního toku (pro preklinická data).

Český abstrakt

Tato práce se zabývá kvantitativní ultrazvukovou perfúzní analýzou, především využitím modelů chování kontrastní látky z jiných zobrazovacích modalit. Tři perfúzní parametry – krevní tok, střední doba průchodu a objem krve jsou odhadovány. Popsaná metoda odhadu fyziologických perfúzních parametrů je testována na vytvořeném fantomovém modelu a dále na preklinických datech získaných z myokardu prasat. Získané odhady perfúzních parametrů jsou srovnány s referenčními hodnotami získanými z parametrů fantomového modelu a pomocí referenční metody pro stanovení krevního toku (pro preklinická data).

Klíčová slova

ultrazvuková perfúzní analýza, ultrazvuková kontrastní látka, reziduální funkce tkáně, arteriální vstupní funkce

Rok RIV

2013

Vydáno

20.11.2013

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4814-8

Kniha

Nové směry v biomedidínském inženýrství

Strany od

44

Strany do

51

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT103395,
  author="Martin {Mézl} and Radovan {Jiřík} and Vratislav {Harabiš}",
  title="Akvizice a zpracování dat v ultrazvukové perfúzní analýze",
  annote="Tato práce se zabývá kvantitativní ultrazvukovou perfúzní analýzou, především využitím modelů chování kontrastní látky z jiných zobrazovacích modalit. Tři perfúzní parametry – krevní tok, střední doba průchodu a objem krve jsou odhadovány. Popsaná metoda odhadu fyziologických perfúzních parametrů je testována na vytvořeném fantomovém modelu a dále na preklinických datech získaných z myokardu prasat. Získané odhady perfúzních parametrů jsou srovnány s referenčními hodnotami získanými z parametrů fantomového modelu a pomocí referenční metody pro stanovení krevního toku (pro preklinická data).",
  booktitle="Nové směry v biomedidínském inženýrství",
  chapter="103395",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="november",
  pages="44--51",
  type="conference paper"
}