Detail produktu

Kotvící prvek pro předsazené konstrukce

BRZOŇ, R. OSTRÝ, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Prvek umožňující kotvení vyložených konstrukcí s vysokou pevností při zachování vysoce kvalitních tepelně izolačních parametrů. Modul je vytvořen ze sklovláknového kompozitu s tepelně izolační vložkou.

Klíčová slova

Předsané konstrukce, tepelná vodivost, tepelná izolace, GFRP.

Datum vzniku

01.07.2013

Umístění

Experimentální laboratoř Ústavu pozemního stavitelství, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno 602 00

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek