Detail patentu

Měřidlo na dutá vlákna

HRAZDIL, V. HORSKÝ, J.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká ručního měřidla určeného ke zjišťování příčných vnějších i vnitřních rozměrů dutých organických vláken a jejich ovality.

Klíčová slova

Měřidlo, dutá vlákna

Číslo patentu

25346

Datum zápisu

13.05.2013

Datum skončení platnosti

12.12.2017

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty