Detail patentu

Měřicí transformátor proudu

PATOČKA, M. CIPÍN, R.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Užitný vzor se týká přesného měření střídavého proudu v pásmu 1 až 2500 Hz pomocí měřicího transformátoru proudu.

Klíčová slova

Měřicí transformátor proudu, proudový transformátor, snímač střídavého proudu, měřicí chyba proudového transformátoru, třída přesnosti měřicích transformátorů proudu, syntetický záporný odpor, elektronický záporný odpor

Číslo patentu

25401

Datum zápisu

20.05.2013

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www