Detail publikace

Dezoxidace žáruvzdorných ocelí

DULAVA, M. ZÁDĚRA, A. ŠENBERGER, J.

Originální název

Dezoxidace žáruvzdorných ocelí

Český název

Dezoxidace žáruvzdorných ocelí

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Dezoxidace ocelí výrazně ovlivňuje výslednou kvalitu produktů z nich vyrobených, což platí pro gravitačně i odstředivě lité odlitky. Zejména pro odlitky ze slitin, které jsou legovány prvky s vysokou afinitou ke kyslíku, je volba vhodného způsobu dezoxidace základním předpokladem k dosažení požadované kvality i hospodárné výroby. Oxidy vznikající v průběhu tavby i následného odlévání mohou vytvářet složité prostorové útvary, které z taveniny obtížně vyplouvají a tak taveninu i kontaminovat. Celá řada požadovaných vlastností (od mechanických hodnot po odolnost proti korozi či hodnoty creepové u ocelí a slitin žáruvzdorných) mohou být tímto negativně ovlivněna, proto je důležité při přípravě taveniny vedle kvality vsázkových surovin věnovat pozornost také vhodnému výběru a dávkování dezoxidačních přísad. Některá specifika výroby žáruvzdorných ocelí určených ke statickému odlévání fitinků pro petrochemické pece a zejména způsob dezoxidace jedné z nich popisuje tento příspěvek.

Český abstrakt

Dezoxidace ocelí výrazně ovlivňuje výslednou kvalitu produktů z nich vyrobených, což platí pro gravitačně i odstředivě lité odlitky. Zejména pro odlitky ze slitin, které jsou legovány prvky s vysokou afinitou ke kyslíku, je volba vhodného způsobu dezoxidace základním předpokladem k dosažení požadované kvality i hospodárné výroby. Oxidy vznikající v průběhu tavby i následného odlévání mohou vytvářet složité prostorové útvary, které z taveniny obtížně vyplouvají a tak taveninu i kontaminovat. Celá řada požadovaných vlastností (od mechanických hodnot po odolnost proti korozi či hodnoty creepové u ocelí a slitin žáruvzdorných) mohou být tímto negativně ovlivněna, proto je důležité při přípravě taveniny vedle kvality vsázkových surovin věnovat pozornost také vhodnému výběru a dávkování dezoxidačních přísad. Některá specifika výroby žáruvzdorných ocelí určených ke statickému odlévání fitinků pro petrochemické pece a zejména způsob dezoxidace jedné z nich popisuje tento příspěvek.

Klíčová slova

dezoxidace, žárovzdorné oceli, vměstky

Rok RIV

2013

Vydáno

31.10.2013

Nakladatel

Svaz sléváren české republiky

Místo

Brno

Strany od

314

Strany do

317

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT102622,
 author="Martin {Dulava} and Antonín {Záděra} and Jaroslav {Šenberger}",
 title="Dezoxidace žáruvzdorných ocelí",
 annote="Dezoxidace ocelí výrazně ovlivňuje výslednou kvalitu produktů z nich vyrobených, což platí pro gravitačně i odstředivě lité odlitky. Zejména pro odlitky ze slitin, které jsou legovány prvky s vysokou afinitou ke kyslíku, je volba vhodného způsobu dezoxidace základním předpokladem k dosažení požadované kvality i hospodárné výroby. Oxidy vznikající v průběhu tavby i následného odlévání mohou vytvářet složité prostorové útvary, které z taveniny obtížně vyplouvají a tak taveninu i kontaminovat. Celá řada požadovaných vlastností (od mechanických hodnot po odolnost proti korozi či hodnoty creepové u ocelí a slitin žáruvzdorných) mohou být tímto negativně ovlivněna, proto je důležité při přípravě taveniny vedle kvality vsázkových surovin věnovat pozornost také vhodnému výběru a dávkování dezoxidačních přísad. Některá specifika výroby žáruvzdorných ocelí určených ke statickému odlévání fitinků pro petrochemické pece a zejména způsob dezoxidace jedné z nich popisuje tento příspěvek.",
 address="Svaz sléváren české republiky",
 chapter="102622",
 institution="Svaz sléváren české republiky",
 number="9-10",
 volume="61",
 year="2013",
 month="october",
 pages="314--317",
 publisher="Svaz sléváren české republiky",
 type="journal article - other"
}