Detail publikace

Automatická analýza signálu EKG

POSPÍŠIL, D. KLIMEK, M. KOZUMPLÍK, J.

Originální název

Automatická analýza signálu EKG

Český název

Automatická analýza signálu EKG

Anglický název

Automatic ECG signal analysis

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá použitím vybraných metod shlukové analýzy na signál EKG s cílem třídění QRS komplexů dle jejich morfologií na normální a abnormální, popřípadě rozlišení jednotlivých typů abnormalit. Je využito hierarchické aglomerativní shlukování a nehierarchická metoda K-Means, pro něž byla v programovém prostředí Mathworks MATLAB vytvořena aplikace.

Český abstrakt

Článek se zabývá použitím vybraných metod shlukové analýzy na signál EKG s cílem třídění QRS komplexů dle jejich morfologií na normální a abnormální, popřípadě rozlišení jednotlivých typů abnormalit. Je využito hierarchické aglomerativní shlukování a nehierarchická metoda K-Means, pro něž byla v programovém prostředí Mathworks MATLAB vytvořena aplikace.

Anglický abstrakt

This article deals with the use of some methods of cluster analysis on the ECG signal in order to sort QRS complexes according to their morphology to normal and abnormal, also is engaged in distribution of abnormalities. It is used agglomerative hierarchical clustering and non-hierarchical method K-Means for which an application in Mathworks MATLAB programming equipment was developed.

Klíčová slova

Elektrorevue, EKG, shluková analýza

Rok RIV

2013

Vydáno

20.10.2013

Strany od

303

Strany do

307

Strany počet

5

BibTex


@article{BUT102334,
  author="David {Pospíšil} and Martin {Klimek} and Jiří {Kozumplík}",
  title="Automatická analýza signálu EKG",
  annote="Článek se zabývá použitím vybraných metod shlukové analýzy na signál EKG s cílem třídění
QRS komplexů dle jejich morfologií na normální a abnormální, popřípadě rozlišení jednotlivých
typů abnormalit. Je využito hierarchické aglomerativní shlukování a nehierarchická metoda K-Means,
pro něž byla v programovém prostředí Mathworks MATLAB vytvořena aplikace.",
  chapter="102334",
  number="5",
  volume="15",
  year="2013",
  month="october",
  pages="303--307",
  type="journal article"
}