Detail produktu

Simulátor pro analýzu tření v umělém kyčelním kloubu

VRBKA, M. URBAN, F. SABO, K. RANUŠA, M. VRÁNA, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o experimentální zařízení pro analýzu tření v umělém kyčelním kloubu, jehož funkce je založena na principu kyvadla. Součinitel tření mezi hlavicí a jamkou umělé náhrady je stanoven na základě útlumu kyvadla.

Klíčová slova

kyčelní kloub, náhrada kyčelního kloubu, tření, mazání, kyvadlo

Datum vzniku

10.06.2013

Umístění

laboratoř Ústavu konstruování, A2/421, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www