Detail publikace

Bitová chybovost přenosu dat v systému LTE

NAVRÁTIL, P.

Originální název

Bitová chybovost přenosu dat v systému LTE

Český název

Bitová chybovost přenosu dat v systému LTE

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek popisuje vytvořený model pro zpracování signálu ve fyzické vrstvě mobilního systému LTE, jak pro část uplink, tak i pro část downlink. Procedury ve vyšších vrstvách nejsou v modelu zahrnuty. Pomocí vytvořeného modelu je možné stanovit bitovou chybovost (BER) systému při zvoleném odstupu signál / šum ve zvoleném přenosovém rádiovém prostředí. Pro simulaci modelu bylo využito prostředí programu Matlab. Část přenosových rádiových prostředí byla převzata z modelu realizovaného na TU Wien. Celý měřící model vznikl v rámci řešení diplomové práce na téma Modely systému LTE.

Český abstrakt

Článek popisuje vytvořený model pro zpracování signálu ve fyzické vrstvě mobilního systému LTE, jak pro část uplink, tak i pro část downlink. Procedury ve vyšších vrstvách nejsou v modelu zahrnuty. Pomocí vytvořeného modelu je možné stanovit bitovou chybovost (BER) systému při zvoleném odstupu signál / šum ve zvoleném přenosovém rádiovém prostředí. Pro simulaci modelu bylo využito prostředí programu Matlab. Část přenosových rádiových prostředí byla převzata z modelu realizovaného na TU Wien. Celý měřící model vznikl v rámci řešení diplomové práce na téma Modely systému LTE.

Klíčová slova

LTE, BER, rádiové prostředí, chybovost

Rok RIV

2013

Vydáno

20.10.2013

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

15

Číslo

5

Stát

CZ

Strany od

290

Strany do

294

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@article{BUT102299,
  author="Petr {Navrátil}",
  title="Bitová chybovost přenosu dat v systému LTE",
  annote="Článek popisuje vytvořený model pro zpracování signálu ve fyzické vrstvě mobilního systému LTE, jak pro část uplink, tak i pro část downlink. Procedury ve vyšších vrstvách nejsou v modelu zahrnuty. Pomocí vytvořeného modelu je možné stanovit bitovou chybovost (BER) systému při zvoleném odstupu signál / šum ve zvoleném přenosovém rádiovém prostředí. Pro simulaci modelu bylo využito prostředí programu Matlab. Část přenosových rádiových prostředí byla převzata z modelu realizovaného na TU Wien. Celý měřící model vznikl v rámci řešení diplomové práce na téma Modely systému LTE.",
  chapter="102299",
  number="5",
  volume="15",
  year="2013",
  month="october",
  pages="290--294",
  type="journal article - other"
}