Detail produktu

Modelová instalace sestavy tepelně akumulačních modulů se systémem kapilárních rohoží pro stabilizaci tepelného mikroklimatu ve stavbách s lehkými obalovými konstrukcemi

OSTRÝ, M. BRZOŇ, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o realizaci finálního provedení stěnových, stropních a podlahových tepelně akumulačních panelů se systémem kapilárních rohoží pro stabilizaci vnitřního mikroklimatu budov; sestava byla realizována jako pilotní instalace celého systému včetně tepelného čerpadla vzduch-voda v testovací místnosti. Na této modelové soustavě bylo prováděno experimentální testování vyvinutého systému s tepelně akumulačními moduly se systémem kapilárních rohoží. Instalace také slouží pro dlouhodobý monitoring provozních parametrů a demonstraci reálné aplikace celého systému.

Klíčová slova

modul; kapilární rohože; sádrová omítka; materiál s fázovou změnou; mikro pelety

Datum vzniku

01.07.2013

Umístění

Experimentální laboratoř Ústavu pozemního stavitelství, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno 602 00

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek