Detail produktu

Software pro 3D afinní registraci nativních a postkontrastních CT snímků mozku

CHMELÍK, J. WALEK, P. JAN, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Tato práce se zabývá řešením problému registrace obrazů mozku pořízených rentgenovou výpočetní tomografií. Úvodem práce je seznámení s metodami geometrických transformací obrazů, zejména pak afinní transformací. Dále se text zabývá problematikou interpolačních metod, výpočtů podobnostních kriterií a následné optimalizace. Veškerá problematika je řešena speciálně pro trojrozměrná data. Druhá část práce je praktickou ukázkou programu v prostředí MatLab pro registraci pořízených snímků pomocí afinní transformace, jehož součástí je také algoritmus pro odstranění schodového artefaktu, podložky pod hlavu a pacientského stolu. Jako optimalizační algoritmus je použita metoda kontrolovaného náhodného prohledávání (CRS). Vzhledem k typu medicínských obrazů poskytovaných ve formátu DICOM je součástí práce také proces jejich načtení a uložení.

Klíčová slova

afinní transformace, rentgenová výpočetní tomografie, interpolační metoda, podobnostní kritérium, lícování obrazů, optimalizační metoda

Datum vzniku

25.10.2013

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www