Detail produktu

Software pro korekci pohybu v hrudních dynamických kontrastních CT datech

JAKUBÍČEK, R. WALEK, P. JAN, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Tato práce se zabývá pružnou registrací obrazů pro korekci pohybů v 4D hrudních dynamických kontrastních CT datech. Disparitní analýzou založenou na přizpůsobené filtraci je inicializováno deformační pole určující lokální deformace, jehož hodnoty jsou poté zpřesněny optimalizačním algoritmem. Na základě charakteru pohybových zkreslení je aplikována FFD metoda s 3D geometrickou transformací B-splajn deformačním modelem. V první části je uvedena stručná teorie pro slícování obrazů. Ta je nezbytná pro porozumění dalším kapitolám této práce, které pojednávají o navržené metodě a její realizaci. Velká pozornost je věnována geometrické transformaci, která je velmi důležitou součástí procesu registrace. Popsán je zde i Nelder-Meadův algoritmus jako jedna z možných optimalizačních metod. Jsou zde uvedeny tři používané publikované algoritmy pro registraci 4D CT dat. V nadcházející kapitole jsou popsány jednotlivé dílčí části navržené pružné registrace, včetně možných problémů a jejich odstranění.

Klíčová slova

Pružná registrace obrazů, B-splajn, 4D dynamická CT data

Datum vzniku

25.10.2013

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www