Detail publikace

Analýza geometrického zkreslení multimodálních obrazových dat sítnice

MACKOVÁ, P. KOLÁŘ, R. ODSTRČILÍK, J.

Originální název

Analýza geometrického zkreslení multimodálních obrazových dat sítnice

Český název

Analýza geometrického zkreslení multimodálních obrazových dat sítnice

Anglický název

Analysis of the geometrical distorsion of multimodal images of the retina

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá analýzou geometrického zkreslení multimodálních obrazových dat pořízených oftalmologickými přístroji pro zobrazování sítnice. Zkreslení je hodnoceno na základě manuálního označení cév ve snímcích ze skenovacího laserového oftalmoskopu, fundus kamery a optického koherentního tomografu. Výsledné zkreslení je hodnoceno ve třech horizontálních a vertikálních oblastech snímků z laserového skenovacího oftalmoskopu na základě určení diferencí pozic středů jednotlivých označených cév. Výsledky potvrdily předpoklady o způsobu zkreslení a dále ukázaly, že existují zanedbatelné rozdíly mezi zkreslením u jednotlivých modalit.

Český abstrakt

Článek se zabývá analýzou geometrického zkreslení multimodálních obrazových dat pořízených oftalmologickými přístroji pro zobrazování sítnice. Zkreslení je hodnoceno na základě manuálního označení cév ve snímcích ze skenovacího laserového oftalmoskopu, fundus kamery a optického koherentního tomografu. Výsledné zkreslení je hodnoceno ve třech horizontálních a vertikálních oblastech snímků z laserového skenovacího oftalmoskopu na základě určení diferencí pozic středů jednotlivých označených cév. Výsledky potvrdily předpoklady o způsobu zkreslení a dále ukázaly, že existují zanedbatelné rozdíly mezi zkreslením u jednotlivých modalit.

Anglický abstrakt

This article analyzes the geometrical distortion of multimodal images recorded by ophthalmologic apparatus for imaging of the retina. The distortion is evaluated on the basis of manual labeling of blood vessels in images from a scanning laser ophthalmoscope, fundus camera and optical coherent tomography. The resulting distortion is evaluated in three horizontal and vertical areas of images from laser scanning ophthalmoscope by determining the differences in positions of each designated vessels. The results confirmed the assumptions of distortion and showed that there are negligible differences between the distortions of individual modalities.

Klíčová slova

optická koherentní tomografie, skenovací laserový oftalmoskop, fundus kamera, retinální cévy, zkreslení

Rok RIV

2013

Vydáno

20.10.2013

Strany od

315

Strany do

321

Strany počet

7

BibTex


@article{BUT102129,
  author="Pavlína {Macková} and Radim {Kolář} and Jan {Odstrčilík}",
  title="Analýza geometrického zkreslení multimodálních obrazových dat sítnice",
  annote="Článek se zabývá analýzou geometrického zkreslení multimodálních obrazových dat pořízených oftalmologickými přístroji pro zobrazování sítnice. Zkreslení je hodnoceno na základě manuálního označení cév ve snímcích ze skenovacího laserového oftalmoskopu, fundus kamery a optického koherentního tomografu. Výsledné zkreslení je hodnoceno ve třech horizontálních a vertikálních oblastech snímků z laserového skenovacího oftalmoskopu na základě určení diferencí pozic středů jednotlivých označených cév. Výsledky potvrdily předpoklady o způsobu zkreslení a dále ukázaly, že existují zanedbatelné rozdíly mezi zkreslením u jednotlivých modalit.",
  chapter="102129",
  number="5",
  volume="15",
  year="2013",
  month="october",
  pages="315--321",
  type="journal article"
}