Detail produktu

Software pre analýzu HRV pomocou Poincarého grafu

DRKOŠOVÁ, A. KOZUMPLÍK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software je určený na spracovanie intervalov RR za účelom analýzy variability srdcového rytmu (HRV) pomocou Poincarého grafu. Okrem samotného znázornenia grafu vypočítava kvantifikačné parametre SD1, SD2, SDRR ako aj CCM (Complex Correlation Measure). Umožňuje tiež vyhodnotiť Poincarého graf pomocou SPPA (Segmented Poincaré Plot Analysis) formou farebne kódovanej mapy pravdepodobností výskytu bodov Poincarého grafu v jednotlivých bunkách aproximovanej mriežky a pomocou matice obsahujúcej sumu pravdepodobností jednotlivých riadkov a stĺpcov spomínanej mapy. Software bol zhotovený v prostredí Matlab.

Klíčová slova

variabilita srdcového rytmu, Poincarého graf, komplexný koeficient, segmentovaná analýza Poincarého grafu, CCM, SPPA

Datum vzniku

23.10.2013

Umístění

Technická 3082/12, Královo Pole, 61600, Brno, Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www