Detail produktu

Modul zobrazení Brillouinova frekvenčního posunu pro OptSim

MÜNSTER, P. ŠIFTA, R.

Typ produktu

software

Abstrakt

Vzhledem k tomu, že OptSim je simulační software pro optické telekomunikační sítě, neumožňuje zobrazení Brilloinova frekvenčního posunu. Tento frekvenční posun je nutno znát, chtěli bychom vytvořit charakteristiku optického záření včetně vlivu Brillouinova rozptylu. Vytvořený modul umožňuje zpracovat data v prostředí MATLAB a následně je ve vhodné formě opět přivést do softwaru OptSim. Lze tak zobrazit Brillouinovu frekvenci v závislosti na změně indexu prostředí.

Klíčová slova

Brillouin, Matlab, index lomu

Datum vzniku

21.10.2013

Umístění

http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=190

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty