Detail produktu

Software ověřovatele atributové autentizace pro smartphone

MALINA, L. HAJNÝ, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Tento software je složen z hlavní aplikace s grafickým uživatelským rozhraním, která je vyvinuta pro platformu Android a která představuje nástroj ověřovatele atributové autentizace. Ověřovatel atributové autentizace pomocí této hlavní aplikace může ověřit platnost autentizační atributy (zprávy), která je předložena klientem vůči autentizačnímu systému. Autentizační systém je zastoupen právě ověřovateli, kteří mají právo přečíst autentizační atributovou zprávu a vyhodnocovat ji jako platnou či neplatnou. Atributový autentizační systém dovoluje ověřovat jednotlivé klienty bez úniku jejich osobních informací. Hlavní aplikace nabízí ověřovateli atributové autentizace trojí rozhraní pro komunikaci s klienty a to přes NFC peer to peer komunikaci, pomocí QR kódů a skenovaní čipové karty. K softwaru je přiložena i vedlejší aplikace s graficko-uživatelským rozhraním, která představuje klientskou aplikaci pro smartphone s platformou Android.

Klíčová slova

autentizace, ochrana soukromí, atributy, NFC, QR kódy, smartkarty

Datum vzniku

11.10.2013

Umístění

Ústav telekomunikací (FEKT, VUT), Technická 12, Brno. http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54#4

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www

Dokumenty