Detail publikace

Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí

ŠTĚTINA, J. KLIMEŠ, L.

Originální název

Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí

Český název

Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Chtějí-li výrobci oceli zůstat konkurenceschopní na světovém trhu s plynule odlévanou ocelí, zjišťují, že je stále více nezbytné zavádět dokonalejší řízení procesu. Prostřednictvím lepšího monitorování a řízení tak zlepšují jakost oceli a jsou s nižšími náklady schopni zabezpečovat požadavky zákazníků, co se týče rozměrů, značek, množství a vlastností. To samozřejmě platí i pro odlévání oceli na ZPO. Obdobně jako v jiných oblastech, i zde jsou důležitým nástrojem v tomto úsilí numerické modely, používané pro on-line predikci a řízení procesu. Ty vnášejí do provozu ZPO flexibilitu tím, že dávají operátorovi možnost měnit licí rychlost a přitom současně udržet v požadovaném rozmezí důležité parametry procesu jako jsou povrchové teploty sochoru a poloha konce tekutého jádra. Taková možnost řízení procesu přináší lepší rovnoměrnost vlastností odlitého materiálu v průběhu celé sekvence. Vedle těchto přínosů on-line (dynamických) modelů pro řízení v reálném čase pak off-line modelování přechodových jevů dává možnost nahlédnout do časově proměnného chování procesních veličin a parametrů a důkladněji tak pochopit proces lití.

Český abstrakt

Chtějí-li výrobci oceli zůstat konkurenceschopní na světovém trhu s plynule odlévanou ocelí, zjišťují, že je stále více nezbytné zavádět dokonalejší řízení procesu. Prostřednictvím lepšího monitorování a řízení tak zlepšují jakost oceli a jsou s nižšími náklady schopni zabezpečovat požadavky zákazníků, co se týče rozměrů, značek, množství a vlastností. To samozřejmě platí i pro odlévání oceli na ZPO. Obdobně jako v jiných oblastech, i zde jsou důležitým nástrojem v tomto úsilí numerické modely, používané pro on-line predikci a řízení procesu. Ty vnášejí do provozu ZPO flexibilitu tím, že dávají operátorovi možnost měnit licí rychlost a přitom současně udržet v požadovaném rozmezí důležité parametry procesu jako jsou povrchové teploty sochoru a poloha konce tekutého jádra. Taková možnost řízení procesu přináší lepší rovnoměrnost vlastností odlitého materiálu v průběhu celé sekvence. Vedle těchto přínosů on-line (dynamických) modelů pro řízení v reálném čase pak off-line modelování přechodových jevů dává možnost nahlédnout do časově proměnného chování procesních veličin a parametrů a důkladněji tak pochopit proces lití.

Klíčová slova

kontilití, modelování tuhnutí

Vydáno

26.09.2013

Nakladatel

ŽP VVC s.r.o

Místo

Podbrezová

Strany od

20

Strany do

21

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT101684,
 author="Josef {Štětina} and Lubomír {Klimeš}",
 title="Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí",
 annote="Chtějí-li výrobci oceli zůstat konkurenceschopní na světovém trhu s plynule odlévanou ocelí, zjišťují, že je stále více nezbytné zavádět dokonalejší řízení procesu. Prostřednictvím lepšího monitorování a řízení tak zlepšují jakost oceli a jsou s nižšími náklady schopni zabezpečovat požadavky zákazníků, co se týče rozměrů, značek, množství a vlastností. To samozřejmě platí i pro odlévání oceli na ZPO. Obdobně jako v jiných oblastech, i zde jsou důležitým nástrojem v tomto úsilí numerické modely, používané pro on-line predikci a řízení procesu. Ty vnášejí do provozu ZPO flexibilitu tím, že dávají operátorovi možnost měnit licí rychlost a přitom současně udržet v požadovaném rozmezí důležité parametry procesu jako jsou povrchové teploty sochoru a poloha konce tekutého jádra. Taková možnost řízení procesu přináší lepší rovnoměrnost vlastností odlitého materiálu v průběhu celé sekvence. Vedle těchto přínosů on-line (dynamických) modelů pro řízení v reálném čase pak off-line modelování přechodových jevů dává možnost nahlédnout do časově proměnného chování procesních veličin a parametrů a důkladněji tak pochopit proces lití.",
 address="ŽP VVC s.r.o",
 booktitle="Zborník abstraktov Oborný seminář ŽP VVC",
 chapter="101684",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="ŽP VVC s.r.o",
 year="2013",
 month="september",
 pages="20--21",
 publisher="ŽP VVC s.r.o",
 type="abstract"
}