Detail publikace

Hodnocení technického stavu kotlů

NEKVASIL, R. LOŠÁK, P. LÉTAL, T. HORSÁK, L.

Originální název

Hodnocení technického stavu kotlů

Český název

Hodnocení technického stavu kotlů

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pro provozovatele energetických zařízení je velmi důležitou otázkou dosažení maximální možné délky provozu zařízení. Toho je možné dosáhnout zejména optimálním provozem (dodržování návrhových parametrů), prováděním pravidelných revizních kontrol a následných oprav nejvýznamnějších částí zařízení. V řadě případů v praxi dochází k překračování základních parametrů a tím ke snižování životnosti zařízení. V některých případech k překračování návrhových parametrů nedochází, ale provozní režimy jsou nestandardní a mají vliv na kumulaci poškození.

Český abstrakt

Pro provozovatele energetických zařízení je velmi důležitou otázkou dosažení maximální možné délky provozu zařízení. Toho je možné dosáhnout zejména optimálním provozem (dodržování návrhových parametrů), prováděním pravidelných revizních kontrol a následných oprav nejvýznamnějších částí zařízení. V řadě případů v praxi dochází k překračování základních parametrů a tím ke snižování životnosti zařízení. V některých případech k překračování návrhových parametrů nedochází, ale provozní režimy jsou nestandardní a mají vliv na kumulaci poškození.

Klíčová slova

kotle, poškozování, kolektor, trubkové svazky, MKP analýzy

Vydáno

14.03.2013

Místo

Brno

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT101637,
  author="Richard {Nekvasil} and Pavel {Lošák} and Tomáš {Létal} and Libor {Horsák}",
  title="Hodnocení technického stavu kotlů",
  annote="Pro provozovatele energetických zařízení je velmi důležitou otázkou dosažení maximální možné délky provozu zařízení. Toho je možné dosáhnout zejména optimálním provozem (dodržování návrhových parametrů), prováděním pravidelných revizních kontrol a následných oprav nejvýznamnějších částí zařízení. V řadě případů v praxi dochází k překračování základních parametrů a tím ke snižování životnosti zařízení. V některých případech k překračování návrhových parametrů nedochází, ale provozní režimy jsou nestandardní a mají vliv na kumulaci poškození.",
  chapter="101637",
  year="2013",
  month="march",
  type="abstract"
}