Detail produktu

Software pro poloautomatickou akvizici dat pro perfuzní analýzu DCE-MRI

GROSSOVÁ, L.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software pro poloautomatickou akvizi dat pro perfuzní analýzu pomocí DCE-MRI (Dynamic Contrast Enhanced Magnetic Resonance Imaging). Software provádí automatické nastavení frekvenčního offsetu a následné nastavení zesílení vysílače na NMR měřící konzole Solution MR 6000. Součástí je grafické rozhraní pro snadné získání pilotních snímků a jednoduchý výběr požadovaného řezu. Pomocí tohoto softwaru je dále možné snadno získat data pro následnou perfuzní analýzu pomocí DCE-MRI.

Klíčová slova

perfuzní analýza, zesílení vysílače, frekvenční offset, MRI

Datum vzniku

27.08.2013

Umístění

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Královopolská 147 612 64 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www