Detail publikace

Kriteriální funkce pro registraci obrazů sítnice

RONKOVÁ, P. KOLÁŘOVÁ, J.

Originální název

Kriteriální funkce pro registraci obrazů sítnice

Český název

Kriteriální funkce pro registraci obrazů sítnice

Anglický název

Fitness function for retinal image registration

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá kvantitativním zhodnocením kriteriálních funkcí pro registraci dvou obrazů sítnice získaných pomocí fundus kamery. Za tímto účelem byly prozkoumány tři kriteriální funkce – metoda nejmenších čtverců, korelačního koeficientu a vzájemné informace. Transformace byla provedena převážně v okolí místa ideální registrace. Hodnotícím kritériem byla zvolena velikost globálního extrému funkce v polovině jeho výšky, a od ní odvozená bezrozměrná hodnota, uvažující odlišnou velikost globálních extrémů kriteriálních funkcí. Příspěvek dokazuje, že nejlepších výsledků registrace je dosaženo při použití vzájemné informace.

Český abstrakt

Článek se zabývá kvantitativním zhodnocením kriteriálních funkcí pro registraci dvou obrazů sítnice získaných pomocí fundus kamery. Za tímto účelem byly prozkoumány tři kriteriální funkce – metoda nejmenších čtverců, korelačního koeficientu a vzájemné informace. Transformace byla provedena převážně v okolí místa ideální registrace. Hodnotícím kritériem byla zvolena velikost globálního extrému funkce v polovině jeho výšky, a od ní odvozená bezrozměrná hodnota, uvažující odlišnou velikost globálních extrémů kriteriálních funkcí. Příspěvek dokazuje, že nejlepších výsledků registrace je dosaženo při použití vzájemné informace.

Anglický abstrakt

The article deals with the evaluation of fitness function for registration of two retinal images obtained by fundus camera. For this purpose have been explored three fitness function – Sum of Squared Differences, Correlation-like Method and Mutual Information. The transformation was accomplished nearby ideal registration mainly. As evaluation criterion was chosen full weight at half maximum of the function, and its derivative dimensionless value, considering different size of the global extremes of the fitness function. Article proves that the best results of the registration are achieved by mutual information.

Klíčová slova

Sítnice, lícování obrazů, kriteriální funkce, metoda nejmenších čtverců, metoda korelačního koeficientu, metoda vzájemné informace

Rok RIV

2013

Vydáno

20.08.2013

Strany od

254

Strany do

259

Strany počet

6

BibTex


@article{BUT101010,
  author="Pavla {Horáková} and Jana {Kolářová}",
  title="Kriteriální funkce pro registraci obrazů sítnice",
  annote="Článek se zabývá kvantitativním zhodnocením kriteriálních funkcí pro registraci dvou obrazů sítnice získaných pomocí fundus kamery. Za tímto účelem byly prozkoumány tři kriteriální funkce – metoda nejmenších čtverců, korelačního koeficientu a vzájemné informace. Transformace byla provedena převážně v okolí místa ideální registrace. Hodnotícím kritériem byla zvolena velikost globálního extrému funkce v polovině jeho výšky, a od ní odvozená bezrozměrná hodnota, uvažující odlišnou velikost globálních extrémů kriteriálních funkcí. Příspěvek dokazuje, že nejlepších výsledků registrace je dosaženo při použití vzájemné informace.",
  chapter="101010",
  number="4",
  volume="15",
  year="2013",
  month="august",
  pages="254--259",
  type="journal article"
}